Reklama
Reklama

viete, že?

Prívrženci pravicového extrémizmu sa dopúšťajú viacerých druhov trestnej činnosti. Tieto aktivity sa z hľadiska ich druhu a povahy dajú rozdeliť do niekoľkých kategórií. Postupne sa budeme venovať jednotlivým druhom a právnej kvalifikácii takéhoto konania
Počet zobrazení: 1097

Prívrženci pravicového extrémizmu sa dopúšťajú viacerých druhov trestnej činnosti. Tieto aktivity sa z hľadiska ich druhu a povahy dajú rozdeliť do niekoľkých kategórií. Postupne sa budeme venovať jednotlivým druhom a právnej kvalifikácii takéhoto konania. Najväčšiu hrozbu zo strany pravicových extrémistov predstavuje násilie a teror v uliciach, pohostinstvách, prostriedkoch MHD a na iných verejných priestranstvách. Útoky sú sčasti náhodné, ale mnohé (najmä tie so závažnejšími následkami) sú vopred naplánované - útoky na miesta, kde sa schádzajú Rómovia, prípadne na ich obydlia, na koncerty alternatívnej mládeže. Obeťami sú ľudia inej farby pleti, národnosti či výzoru, ľudia na okraji spoločnosti - narkomani, bezdomovci, punkeri. Útočníci si ich vyberajú aj preto, lebo vedia, že je menšia šanca, že sa obrátia na políciu. Nezriedka sa násilie neonacistov obráti aj proti ľuďom, ktorí sa zastanú iných obetí ich útoku alebo prejavia nesúhlas s tým, čo skíni robia. Prevažne ide o bleskové napadnutie obete viacerými útočníkmi. Výnimočné sú prípady, keď je počet útočníkov aj obetí rovnaký - väčšinou sú útočníci vo veľkej početnej presile a pravidelne používajú zbrane - bejzbalové pálky, železné tyče, boxery, nezriedka i nože. Okrem okamžitých fyzických následkov majú tieto útoky aj dlhodobé následky - obete majú pocit strachu, neodvažujú sa vo večerných hodinách vychádzať z bytu alebo sa vyhýbajú určitým oblastiam. Cieľom týchto útokov je šírenie atmosféry strachu a neustáleho ohrozenia medzi potenciálnymi obeťami a znemožnenie plnohodnotného života ľuďom, ktorých rasistickí extrémisti označia za nepriateľov. Takéto konanie možno podľa závažnosti následkov a okolností útoku kvalifikovať podľa viacerých ustanovení trestného zákona: § 196 - Násilie proti skupine obyvateľov a jednotlivcovi § 221 - Ublíženie na zdraví § 222 - Ťažké ublíženie na zdraví

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama