Reklama
Reklama

TIP PRE AKTIVISTOV - UROBTE PREDNÁŠKU

Urobte prednášku - posuňte tému boja proti rasizmu ďalej
Počet zobrazení: 751

Urobte prednášku - posuňte tému boja proti rasizmu ďalej! Možno to zvládnete aj sami, ale lepšie bude, ak si pozvete hosťa. Najlepšie lokálneho odborníka z tejto oblasti alebo človeka, ktorý má osobnú skúsenosť (náš tip: zástupca organizácie bojujúcej za ľudské práva, človek, ktorý prežil hrôzy koncentračného tábora, príslušník policajného zboru, príslušník niektorej z menšín na Slovensku). Prednášku môžete robiť pre rôzne vekové skupiny - podľa toho vyberte aj hosťa. Prednášku zorganizujte pre vašu triedu, kolegov na pracovisku, susedov z okolia, návštevníkov knižnice, náhodných záujemcov... Aby ste prilákali čo najviac zanietených poslucháčov, vyrobte plagáty a vylepte ich v okolí miesta prednášky tak, aby si ich prípadní záujemcovia všimli. Dôkladne si pripravte aj priestor, kde bude prednáška - dohodnite sa so školou, knižnicou alebo zamestnávateľom. Vyzdobte miestnosť tematickými plagátmi a nápismi - určite to pozitívne dotvorí celkovú atmosféru. Ak budete prednášku moderovať sami, starostlivo sa na to pripravte - nie je ľahké hovoriť pred viacerými ľuďmi o takej ťažkej téme. Napíšte si v bodoch, čo presne chcete povedať. Ak sa dobre pripravíte, určite to zvládnete bez problémov! A nezabudnite dať priestor aj na diskusiu - tá často pomôže zodpovedať mnohé nejasné otázky, a tým pomôže odstrániť predsudky, ktoré sú v našich mysliach silne udomácnené.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama