Reklama
Reklama

Voľbami sa nič nekončí

Blížiace sa voľby vyvolávajú mnohé diskusie. Napríklad o tom, či voliť alebo nevoliť, ak voliť, tak koho, či uprednostniť princíp menšieho zla, alebo hlasovať iba za to, čo je správne a dobré
Počet zobrazení: 568

Blížiace sa voľby vyvolávajú mnohé diskusie. Napríklad o tom, či voliť alebo nevoliť, ak voliť, tak koho, či uprednostniť princíp menšieho zla, alebo hlasovať iba za to, čo je správne a dobré. Lenže o podobe našej spoločnosti nerozhoduje iba to, ako konajú jej občania raz za štyri roky, ale najmä to, ako konajú vo všetky zvyšné „nevolebné“ dni. Chcel by som práve v predvolebnom období vyzdvihnúť veľkú silu a dôležitosť každodennej občianskej angažovanosti, záujmu o veci verejné a aktivity obyčajných ľudí v problémoch, ktoré sa ich dotýkajú. Sám sa vyše osem rokov aktívne zapájam do rozličných aktivít mimovládnych organizácií, najmä tých, ktoré sa usilujú riešiť otázky ekológie, ľudských práv či svetovej nerovnosti. Dva roky som pracoval v treťom sektore na plný úväzok, teraz sa tejto činnosti venujem dobrovoľne. Počas tohto obdobia som mal možnosť zistiť, že mnohé vážne problémy, ktorými som sa zaoberal, nemôže vyriešiť nijaká vláda, ani volený profesionál, ale iba bežní ľudia každodennou aktivitou a zdanlivo málo významnými vecami – tými, ktorým venujú svoju energiu, čím sa usilujú naplniť svoj život a na čo vynakladajú svoje peniaze. Keď sa toto všetko zráta, dostaneme obraz spoločnosti, v ktorej žijeme. V poslednom období som rozličnými spôsobmi podporil aktivity Spoločnosti priateľov Zeme usilujúcej sa presadiť ekologické požiadavky do zákona o obaloch. Cieľom bolo vytvoriť také legislatívne podmienky, ktoré by znevýhodnili používanie prírode škodlivých látok. Svoju vôľu žiť v čistom životnom prostredí a chrániť prírodu môžem v nadchádzajúcich voľbách realizovať napríklad tak, že podporím tie strany alebo poslancov, ktorí hlasovali za zohľadnenie environmentálnych princípov v spomínanom zákone. Uspokojiť sa iba s tým by však bolo veľmi málo. Rozhodujúci zápas sa v tejto veci neodohráva v poslaneckých laviciach, no počas každodenného nakupovania obyčajnými ľuďmi. Práve oni sa môžu aj vďaka argumentom ekologických aktivistov rozhodnúť, že uprednostnia voči prírode šetrnejší obal a podporia svojimi peniazmi firmu, ktorá ho vyrába. Ja som sa tak rozhodol a informácie, ktoré ma k tomu viedli, sa usilujem sprostredkovať ďalším – písaním článkov, rozdávaním letákov, účasťou v kampaniach neziskových organizácií, ich finančnou podporou. Podobne sa môžem angažovať v mnohých ďalších problémoch, ktoré ma trápia, a to považujem za jeden z najväčších výdobytkov, ktoré priniesol pád komunizmu. Tieto prejavy občianskej angažovanosti a záujmu o veci verejné sú pre mňa rovnako dôležité, či dokonca ešte dôležitejšie ako to, komu odovzdám svoj hlas v nadchádzajúcich voľbách. Nechcem spochybňovať význam parlamentných volieb, ale rád by som pripomenul, že podstata občianskej spoločnosti je v oveľa rozmanitejších podobách participácie na jej vývoji. Keby som mal na to peniaze, zaplatil by som si medzi tými všetkými predvolebnými billboardmi niekoľko vlastných s nápismi: „Voľbami sa nič nekončí. O tom, ako bude vyzerať Slovensko, rozhodujeme každý deň našimi životmi.“

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama