Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

GEORGE MONBIOT


Tridsať rokov neoliberalizmu umožnilo superbohatým oddeliť svoje životy od životov druhých do takej miery, že sa ich ekonomické krízy sotva dotýkajú.