Reklama

Svetlo na konci tunela?

Minulý týždeň sa skončil v Johannesburgu svetový summit OSN o udržateľnom rozvoji. Negatívne predpovede médií mohlo trochu zmierniť priame a otvorené vyhlásenie ruského predsedu vlády Michaila Kasjanova, že Ruská federácia sa pripravuje na ratifikáciu Kjótskeho protokolu o globálnom otepľovaní.
Počet zobrazení: 979

Minulý týždeň sa skončil v Johannesburgu svetový summit OSN o udržateľnom rozvoji. Negatívne predpovede médií mohlo trochu zmierniť priame a otvorené vyhlásenie ruského predsedu vlády Michaila Kasjanova, že Ruská federácia sa pripravuje na ratifikáciu Kjótskeho protokolu o globálnom otepľovaní. Podľa Kasjanovových slov Rusko zohrávalo a bude ďalej zohrávať dôležitú úlohu v udržiavaní ekologickej rovnováhy na planéte. V súčasnosti táto krajina zabezpečuje udržiavanie skoro 20 percent pitnej vody a je pripravená ponúknuť potrebné technológie aj rozvojovým krajinám. Kasjanov tiež oznámil, že na jeseň 2003 sa z iniciatívy prezidenta Ruskej federácie uskutoční svetová konferencia, týkajúca sa otázok spojených so zmenou klímy. Zmena pozície Ruska sa možno spája s určitým nátlakom a pokusom o izoláciu USA v tejto oblasti, najmä keď ochotu podpísať protokol vyjadrila aj Kanada a neskôr Čína. Takisto sa to dá vysvetliť ako pokus o ďalšie zlepšenie vzťahov s Európskou úniou. Ruská federácia týmto krokom chcela deklarovať určitú opozíciu voči USA, ktorú vytvára aj s európskymi krajinami, s už tradičnou výnimkou - Veľkou Britániou. Rozdielov je niekoľko, tým najmarkantnejším sú dnes názory na riešenie irackej otázky. Práve pozícia Moskvy môže byť rozhodujúca pre fungovanie tohto dôležitého dokumentu vo sfére ochrany životného prostredia. Zložitý mechanizmus fungovania protokolu predpokladal potrebu jeho ratifikácie krajinami, ktoré boli zodpovedné za vypúšťanie 55 percent emisných látok do atmosféry. Nádeje začali upadať, keď tento protokol odmietli podpísať USA, ktoré sú zodpovedné za produkciu až 36 percent škodlivých emisií. Do konca mája tohto roku dokument podpísali krajiny, ktoré produkovali len 2,7 percenta, čiže väčšinou rozvojové a malé krajiny s nízkou priemyselnou výrobou. Koncom mája sa k nim pripojila Európska únia s 24,2 percentami a v júni Japonsko, zodpovedné za 8,5 percenta exhalátov. Po uskutočnení Kasjanovom sľúbenej ratifikácie bude dosiahnutá cifra predstavovať 50,1 percenta. Nájsť ďalších menej ako 5 percent už bude oveľa ľahšie. Aj keď sa na summite tento problém neriešil a Johannesburg sa stal len miestom, kde sa vyhlásenie ruského premiéra uskutočnilo, dá sa konštatovať, že z tohto uhla pohľadu bol úspešný.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama