Reklama
Reklama

Pošlite list ministrovi na zvýšenie počtu policajtov

Pripojte sa k iniciatíve Ľudia proti rasizmu, ktorej cieľom je posilnenie bezpečnostných zložiek na úseku pravicového extrémizmu. Pošlite list adresovaný ministrovi vnútra SR Ivanovi Šimkovi, ktorý najdete na www.changenet.sk po kliknutí na KAMPANE!
Počet zobrazení: 1070

Pripojte sa k iniciatíve Ľudia proti rasizmu, ktorej cieľom je posilnenie bezpečnostných zložiek na úseku pravicového extrémizmu. Pošlite list adresovaný ministrovi vnútra SR Ivanovi Šimkovi, ktorý najdete na www.changenet.sk po kliknutí na KAMPANE! Žiadame ho v ňom, aby sa počet špecializovaných policajtov zvýšil zo súčasných desiatich na minimálne sedemdesiat príslušníkov špecializujúcich sa iba na problematiku extrémizmu a aby sa Policajný zbor SR vybavil zodpovedajúcim technickým a materiálnym vybavením. Ďalej v ňom odporúčame ministrovi vypracovať logistiku a metodiku postupu polície a zvláštny spôsob vyhodnocovania práce špecialistov na úseku extrémizmu. Chceme, aby sa zároveň zlepšil a zdokonalil systém sústreďovania informácií, údajov a správ o situácii na úseku extrémistickej kriminality, ako aj o to, aby sa vykonala celoplošná previerka príslušníkov Policajného zboru v oblasti sympatií k rasizmu. Týmto listom vyjadrujeme nesúhlas s prejavmi neonacistov a obavu z ich rastúcej brutality, ktorej výsledkom je šesť rasovo motivovaných vrážd a viac ako dve stovky oficiálne evidovaných rasových trestných činov. Žiadame o dôrazné zakročenie voči prevádzkovateľom neonacistickej webovej stránky Whitefront, voči šíriteľom fašistickej ideológie formou textov piesní, tlačovín, voči organizátorom neonacistických koncertov a podujatí. Je zrejmé, že rezort Ministerstva vnútra Slovenskej republiky si neuvedomuje závažnosť hrozby, ktorú predstavujú silnejúce neonacistické hnutie. Rezort nekoná adekvátne, jeho čelní predstavitelia sa nevyjadrujú dôrazne odmietavo voči tejto časovanej bombe. Našu výzvu už podpísalo niekoľko desiatok mimovládnych organizácií a jednotlivcov.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama