Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

HERBERT MARCUSE


Buďte realisti, žiadajte nemožné.