Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

CHRIS HEDGES


Kolektívne kráčame k sebazničeniu, korporátny kapitalizmus, ak zostane nekontrolovaný, nás zabije.