Reklama
Reklama

Pravda medzi riadkami

Slovenské telekomunikácie prechádzajú rozsiahlym procesom zmien, ktorého prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníkov. Prinášajú nielen sekundovú tarifikáciu po prvej prevolanej minúte, nové a kvalitnejšie služby, ale aj možnosť vybrať si volací program podľa vlastných potrieb, prehľadnejšie účty a jednoduché získavanie informácií v bezplatnom telefonickom centre služieb zákazníkom.
Počet zobrazení: 1054

Slovenské telekomunikácie prechádzajú rozsiahlym procesom zmien, ktorého prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníkov. Prinášajú nielen sekundovú tarifikáciu po prvej prevolanej minúte, nové a kvalitnejšie služby, ale aj možnosť vybrať si volací program podľa vlastných potrieb, prehľadnejšie účty a jednoduché získavanie informácií v bezplatnom telefonickom centre služieb zákazníkom. Toľko v krátkosti z informačných materiálov ST. Treba dodať, že zavádzané zmeny sa dotknú nielen firiem a domácností, ale aj našich peňaženiek. Túto informáciu si však treba prečítať medzi riadkami. Nebolo tomu inak ani pri reklame na posledne zavádzanú novinku - sekundovú tarifikáciu. Zazrieť však v reklame na televíznej obrazovke informáciu, že sa táto novinka bude od 1. augusta týkať len zákazníkov, ktorých telefóny sú napojené na digitalizovanú ústredňu, ostatných postupne, tak ako sa bude Slovensko zbavovať analógových ústrední, chcelo dobrý rozoznávací talent. I všadeprítomné billboardy sa na prvý pohľad zdali skúpe na túto informáciu. Stačilo sa však prizrieť pozornejšie, v dolnej časti sa dodatok k ponúkanej novinke naozaj nachádzal. Ak ST klamlivo informovali, tak len vizuálne, na škodu nás nepozorných. Posledné účty za telefón meškali približne desať dní. Keď sa konečne objavili medzi došlou poštou, mnohým vyrazili dych. Telekomunikácie totiž od 1. augusta zvýšili aj stály poplatok za najrozšírenejší program Standard zo 199 na 249 korún bez DPH. Ako odškodnenie síce ponúkli tridsať voľných minút, tie však musia zákazníci využiť iba v silnej prevádzke. Čiže fiktívne zlacnenie opäť len pre nepozorných. Spolu s účtom prišiel i leták s názvom Väčší výber. Aj tento reklamný produkt má časť písanú drobným písmom. Píše sa v nej, že „užívatelia programov ST Mini a ST Maxi budú mať od 1. januára 2003 zamedzenú voľbu prevádzkovateľa poskytujúceho rovnakú službu“. Pre nepozorných to znamená, že hoci ST od januára budúceho roka stratia monopol na prenos hlasu prostredníctvom pevnej linky a platný zákon o telekomunikáciách im prikazuje zabezpečiť, aby si zákazník mohol vybrať inú spoločnosť a nemajú právo brániť mu prejsť ku konkurencii, medziriadková realita ich upozorňuje, že táto voľba bude možná iba pre používateľov programu ST Standard alebo ST Business Standard. Ak budú mať o ňu záujem aj používatelia ST Mini a ST Maxi, musia požiadať o prechod k štandardnému programu, nie už tak finančne výhodnému. Nielen nepozornému sa zdá, že ST sa usilujú pred koncom svojho monopolu čo najviac skomplikovať otvorenie trhu ďalším telekomunikačným operátorom. Predpokladám len, že ich medziriadkové informácie neujdú Protimonopolnému a Telekomunikčnému úradu.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama