Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

VLADIMÍR MINÁČ


Sme zodpovední za každé nevyslovené slovo, ktoré sa mohlo vysloviť, a nevyslovilo sa.