Reklama
Reklama

Sviatky Židov

Roš hašana
Počet zobrazení: 642

Roš hašana Roš hašana, doslova hlava roku, je židovský Nový rok. Pripadá na prvé dva dni siedmeho mesiaca židovského kalendára (1, 2 tišri). Slávi sa dva dni, pre pôvodnú neistotu v stanovení dátumu, kedy sa objaví nový mesiac. Pripomína udalosť stvorenia sveta. Na prvého tišri pripadá aj deň narodenia Izáka a deň jeho obetovania. Je pripomienkou zodpovednosti pred Bohom. Sviatok má dôstojný charakter. Začína sa ním obdobie tzv. jamim noraim (Dni rozsudku). V tento deň sú najlepší zapísaní do Knihy života a najhorší do Knihy smrti, osud ostatných zostáva po desať dní otvorený, až do sviatku Jom kipur, dokedy ho môžu zvrátiť. Je to desať dní pokánia, sebaspytovania, sústredenia a zvažovania svojho života. „Na roš hašana je všetko zapisované a o kipurovom pôste spečatené, koľko zanikne a koľko bude stvorené, kto bude žiť a kto zomrie, kto, až sa naplní jeho čas, a kto predčasne...“ Slová liturgie vyvolávajú bázeň, ale prinášajú aj posolstvo útechy a odpustenia. Slávnosť a vážnosť umocňuje použitie bielej farby: biely parochet, biely pláštik, biely kitl. Muži nosia biely vrchný odev na znamenie túžby po čistote a duchovnom znovuzrodení. Zvyk nosiť kitl dodržiavajú len Aškenázovia. Symbolizuje tiež pominuteľnosť ľudského života, pretože zomrelí Židia sú pochovaní v rubášoch (tachrichim), ktoré pripomínajú kitl, alebo v kitli, ktorý môže slúžiť ako rubáš. Zvykne sa tiež kupovať k Novému roku nový odev, pretože nové šaty symbolizujú nádej, duchovný stav znovuzrodenia, analogický k Novému roku. V synagóge sa trúbia na šofár tri rozličné signály, pre rôzne symbolické asociácie. Zvláštnosťou je, že pri niektorých modlitbách sa v niektorých komunitách kľaká či líha na zem. V jedálnom lístku prevládajú jedlá so symbolickým významom. Chlieb pri požehnaní sa miesto do soli máča do medu, taktiež kúsky jabĺk - ako nádej, že nastávajúci rok bude sladký. Jablko v mede symbolizuje bohatý, dôstojný a dlhý život a úctu potomkov. Granátové jablko, hrozno a hrach vyjadrujú nádej, že na Jom kipur odhalí Stvoriteľ mnohé z dobrých skutkov, ktorých je toľko ako zrniek v granátovom jablku alebo hrachu v jedle. Chaly v podobe vtáka, pletenca pripomínajúceho rebrík, alebo guľatého bochníka, pripomínajú biblické citáty. Pletenec pripomína rebrík, po ktorom môže človek stúpať, alebo padnúť, zhodne s predstavou troch kníh, z ktorých do jednej bude zapísaný. Jedia sa ryby, často s mrkvou. Rybia hlava symbolizuje hlavu roka, ale je aj symbolom vodcovstva, spolu s mrkvou plodnosti. Nejedia sa orechy, pretože slovo egoz sa v gematrii rovná slovu chet - hriech. Priestupky a prehrešky sa symbolicky odhadzujú obradom tašlich (v prvé popoludnie, alebo druhé, ak prvé pripadá na sabat). Tašlich (doslovne „odhodíš“) sa koná na brehu vody, odriekajú sa pasáže modlitieb zmieňujúcich sa o ochote Boha odpustiť kajúcemu sa hriešnikovi a vyjadrujú nádej, že Boh „vhodí všetky ich hriechy do morských hlbín“. Ľudia si často naplnia vrecká odrobinkami, ktoré po odriekaní veršov vsypú do vody ako symbolické odhodenie priestupkov. Zvyk vznikol v stredoveku medzi Aškenázmi.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama