Reklama
Zľavy na wellness pobyty
Reklama

NOAM CHOMSKY


Zástupcovia biznisu sa stali skupinou so silne vyvinutým triednym vedomím, sú to takí vulgárni marxisti.