Reklama

Licencie nebankových subjektov

Použitie slova regulácia v spojení s finančným trhom má celkom iný význam ako napríklad v spojení
Počet zobrazení: 1302

Použitie slova regulácia v spojení s finančným trhom má celkom iný význam ako napríklad v spojení regulácia ceny elektrickej energie. Regulácia ceny znamená v podstate jej zablokovanie a odstavenie od trhových mechanizmov. Regulácia finančného trhu je stanovovanie a vynucovanie špeciálneho súboru pravidiel platných na tomto trhu. Na Slovensku pôsobia na finančnom trhu komerčné banky, stavebné sporiteľne, komerčné poisťovne, burzy, obchodníci s cennými papiermi, správcovia podielových fondov, doplnkové dôchodkové poisťovne a inštitúcie dozoru. Sú nimi Ministerstvo financií SR, Národná banka Slovenska, Úrad pre finančný trh a Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Prečo existuje regulácia finančného trhu? Pretože na tomto trhu sa stretávajú osoby v nerovnakom postavení z hľadiska odborných znalostí a profesionálneho vybavenia. Nedá sa predpokladať, že by všetci účastníci trhu postupne vedeli všetko to, čo vedia profesionáli. Treba povedať, že profesionálne sa správajú aj podvodníci. Preto, aby nemohli robiť podvody, existujú orgány štátneho dozoru, ktoré regulujú finančný trh. Spoločnosť Horizont Slovakia mala v názve prívlastok obchodník s cennými papiermi, akciová spoločnosť. Tento názov hovorí o tom, že firma má povolenie na podnikanie pri sprostredkovaní kúpy a predaja cenných papierov. Licenciu poskytuje Ministerstvo financií SR. Do 1. novembra 2001 vykonávalo nad firmami tohto typu aj dohľad. Horizont Slovakia nebola jedinou. Firma Drukos získala od štátnych inštitúcií licenciu na podnikanie v komerčnom poisťovníctve a na podnikanie v obchodovaní s cennými papiermi. Drukos hospodáril ako tak, ale Horizont Slovakia bol dlhšie obdobie v červených číslach. Na základe konsolidovanej účtovnej závierky sa dalo vyčítať, že spoločnosť Horizont Slovakia mala v roku 2000 vlastné imanie mínus 2,7 mld. Sk. Nik si to však nevšímal. Od 1. novembra 2001 existuje Úrad pre finančný trh. Ministerstvu financií SR ani Úradu pre finančný trh neprekážalo, že Horizont Slovakia, teda firma s hlbokými stratami, kúpila spoločnosť, ktorá spravuje podielové fondy a komerčnú poisťovňu. Neprekážali im ani výroky Vladimíra Fruniho, ktorý nepriamo potvrdil, že ide o pyramídovú hru, teda že výnosy sa vyplácajú z nových vkladov. Štátny dozor sa mohol vyhovoriť na to, že peniaze vyberá dcérska spoločnosť obchodníka s cennými papiermi. Zhromažďovanie peňazí a získavanie pôžičiek má však veľmi blízko ku kolektívnemu investovaniu, ale aj k vyberaniu vkladov. Podľa zákona Národná banka Slovenska má dohľad nad bezpečným fungovaním bankového systému. Znamená to, že ak niekto vstúpi do jej revíru a vykonáva podobnú činnosť ako pytliak, centrálna banka sa obmedzí na vydanie niekoľkých riadkov tlačového komuniké. Šéf tlačového Ivan Paška sa musel nadrieť... Na prípade nebankových subjektov je zaujímavý jeden moment. Do februára tohto roka sa nič nemenilo v ich činnosti. Orgány štátu po nich ani neštekli. Keď prestali vyplácať vybrané peniaze, okamžite sa našiel paragraf o nedovolenom podnikaní. Tri či štyri roky asi neplatil. Zainteresované inštitúcie nemali čas stretnúť sa a dohodnúť sa. Nečudo. Každý je predsa rozcestovaný. Majú za čo. Mzda guvernéra Národnej banky Slovenska sa podľa odhadov pohybuje okolo sumy 750 000 Sk pred zdanením, mzda člena Rady Úradu pre finančný trh SR a súčasne mzda generálneho riaditeľa, ktorí sú internými zamestnancami Úradu pre finančný trh pravdepodobne osciluje okolo sumy stotisíc Sk. Za tieto peniaze si finančný trh zaslúži viac ako len to, že dobre platení papaláši si postupne premenili inštitúcie dohľadu na dobre fungujúce cestovné kancelárie. V Českej republike im daňoví poplatníci neplatia len za cestovanie po svete. Slovenských podvodníkov vyprášili z Českej republiky za pár mesiacov. Netreba zabúdať na to, že zákony v Českej republike sú takmer také isté ako na Slovensku. Na Slovensku sa však všetky štátne inštitúcie riadia heslom Nehas, čo ťa nepáli. Ďalšie heslo znie: So všetkými treba byť zadobre. Aj so zlodejmi.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama