Do STV jedine nepopulárny riaditeľ

Napriek tomu, že si vážime Váš týždenník a jeho úroveň, musíme s poľutovaním konštatovať, že ste v čísle 43/02 uverejnili článok Jany Matúšovej Do STV jedine nepopulárny riaditeľ. Mrzí nás, že sa v článku vyskytujú neúplné a pravdu skresľujúce informácie týkajúce sa STV. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o uverejnenie opravy v zmysle zákona č. 81/66 Zb. o periodickej tlači v nasledujúcom znení
Počet zobrazení: 908

Napriek tomu, že si vážime Váš týždenník a jeho úroveň, musíme s poľutovaním konštatovať, že ste v čísle 43/02 uverejnili článok Jany Matúšovej Do STV jedine nepopulárny riaditeľ. Mrzí nás, že sa v článku vyskytujú neúplné a pravdu skresľujúce informácie týkajúce sa STV. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o uverejnenie opravy v zmysle zákona č. 81/66 Zb. o periodickej tlači v nasledujúcom znení: Slovenská televízia s poľutovaním konštatuje, že v článku redaktorky Jany Matúšovej Do STV jedine nepopulárny riaditeľ, uverejnenom v týždenníku Slovo č. 43/02, sa vyskytli neúplné a pravdu skresľujúce informácie. Autorka v článku okrem iného poukazuje na tie oblasti v Slovenskej televízii, „kde sa dá šetriť“. Ako jeden z argumentov uvádza: „Stačí sa pozrieť na náplň producentského centra kreatívnych služieb, ktoré má na starosti tvorbu dvoch relácií venujúcich sa propagácii programov na jej obrazovke.“ Takéto tvrdenie považuje Slovenská televízia za zavádzajúce a tendenčné. Producentské centrum kreatívnych služieb STV (PCKC) vyrobilo v období prvého až tretieho štvrťroka 2002 celkovo 1158 relácií. Z toho z vlastnej výroby 562 a objednávkovej (externej) 596 relácií. PCKS teda vyprodukuje mesačne priemerne 129 relácií, z toho vlastnej premiérovej výroby 62. Autorka článku zrejme zabudla pred číslo 2 napísať šestku, alebo zdroj, z ktorého čerpala informácie, nebol hodnoverný a dostačujúci. Na margo veci ešte dodávame, že výroba cyklických (promo) relácií a upútaviek je časovo a organizačne náročná najmä v oblasti získavania „info“ o vysielaných a pripravovaných programoch, zabezpečovania účinkujúcich, obrazového materiálu – predvýroby a pod. Okrem toho PCKS vyrába aj promo zo zákulisia nakrúcania premiérových titulov v STV (tzv. filmy o filme) zberným spôsobom, čo si vyžaduje mimoriadnu časovú náročnosť na realizačný a redakčný potenciál. Nečudo, že aj samotní pracovníci Producentského centra kreatívnych služieb STV nesúhlasia s interpretáciou ich práce autorkou článku Janou Matúšovou a požadujú jej ospravedlnenie sa celému kolektívu PCKS STV.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984