Reklama
Zľavy na wellness pobyty
Reklama

ADAM MICHNIK


Najhoršie na komunizme je to, čo nasleduje po ňom.