Reklama
Reklama

Sviatky Židov

Sabat
Počet zobrazení: 1227

Sabat Západ Slnka znamená v tradičnej domácnosti vyvrcholenie príprav na sabat. Pretože tento deň pripomína zavŕšenie stvorenia a Boží odpočinok po práci, nie je počas sabatu dovolená nijaká práca. Všetky jedlá sa pripravia, kým sa sabat začne, pretože prísne predpisy sa vzťahujú aj na ohrev na elektrickom sporáku. Predmety, s ktorými je počas sabatu a sviatkov zakázané manipulovať, sa nazývajú mukce (doslovne - daný bokom). Na sabat tiež nesmela byť cesta od domu vzdialenejšia než dvetisíc krokov. Po skončení príprav fyzických nastáva príprava duchovná. V určitých skupinách tomu pomáha rituálna očista, návšteva mikve, príprava zvláštneho odevu, často bielej farby na znamenie čistoty a milosti a potom už možno venovať sa úvahám a štúdiu zbožných textov. Úlohou ženy je napiecť sabatové chleby - pletenú chalu a príprava stola. Na stôl sa položia dve chaly alebo barchesy (požehnanie) ako pripomienka, že v piatok nachádzali Židia dvojnásobné množstvo manny počas putovania púšťou, aby nemuseli zbierať potravu v deň oddychu. Priloží sa k nim barchesový nôž, pretože barches sa nesmie lámať, a oboje sa prikryje servítkou a vyšívanou dečkou. Na stole nesmie chýbať fľaša vína, kidušový pohár a svietniky (pamutim). Svietniky, chlieb a víno na požehnanie sú symbolom plnosti požehnania a pripomínajú svietnik a obetný chlieb v starom Chráme. Krátko pred západom slnka sa na počesť sabatu zasvecujú nerot šabat (sabatové svetlá), ktoré symbolizujú svetlo a radosť Božieho dňa. Najmenej dve sviečky sa zapaľujú podľa predpisu pamätať na sabat a svätiť ho. Po návrate mužov zo synagógy sa rodina schádza pri stole a začína sa domáca slávnosť. Otec žehná deti podľa veku, každé zvlášť a chváli ženu citátom z Prísloví. Piesňou Šalom alejchem privítajú sabat. Otec naplní čašu vínom a prednesie modlitbu kiduš, požehnanie nad vínom. Potom po ochutnaní vína si rodina umýva ruky a požehnáva chlieb. Po ňom sa pustia do sviatočného jedla. Základným pokrmom býva ryba - gefilte fiš. Jedáva sa aj polievka a koláč - cimes. Po večeri sa spievajú zmirot (tradičné piesne spievané pri stole) a seuda býva zakončená modlitbou po jedle, birkat ha - mazon. Na druhý deň je hlavným jedlom šolet (mäsovo-fazuľovo-zemiakový pokrm) alebo kugel (zemiakové alebo cestovinové zapekané jedlo). Stôl je rovnaký, ale sviečky sú dohorené a už sa nezapaľujú. Popoludnie je venované štúdiu, deti hrajú sabatové hry - mentálne, keďže neslobodno písať. Medzi mincho a maariv, modlitbami v synagóge, sa podáva seuda šlišit, tretie z troch šabatových jedál zvané šalešudos. Jedia sa chala, ryby na rôzny spôsob, šalát a koláč. Keď sa v sobotu večer sabat končí, koná sa havdala (doslovne oddelenie), obrad zdôrazňujúci odlíšenie svätého a svetského, svetla a tmy, Izraela a ostatných národov, siedmeho dňa od šiestich všedných dní pracovného týždňa. Havdala sa začína zapálením špeciálnej spletenej sviece, ktorá reprezentuje fakľu. Po požehnaní vína, korenia a plameňa vypije otec časť vína, zvyšok vyleje do taniera a zahasí v ňom sviečku. V mnohých rodinách predĺžia chvíľu pred zhasnutím sviečky piesňami. Zahasením sviečky sa sabat končí a všetci si prajú šavua tov, dobrý týždeň.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama