Reklama

správy

Stíhajú mladíka, ktorý hajlova
Počet zobrazení: 1206

> Stíhajú mladíka, ktorý hajloval Ešte 2. októbra dvadsaťročný mladý muž z Popradu vystrel v kežmarskej reštaurácii Zlatý Bažant pravú ruku a viac ráz kričal fašistický pozdrav Sieg heil. Spolusediaci ho upozorňovali, aby s tým prestal, no on ich neposlúchol, a tak si s ním rýchlo poradili policajti. Mladík je stíhaný pre trestný čin podpory a propagácie hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov a hrozí mu trest odňatia slobody až na päť rokov. > Propagoval na tričku Hitlera Šestnásťročný mladý muž z obce Turík v Ružomberskom okrese sa vybral v tričku s podobizňou Hitlera a fašistickými nápismi do ružomberskej reštaurácie Korzo. Jeho propagovanie fašizmu na verejnosti pohoršilo hostí a o mladíka sa postarala polícia. Vyšetrovateľ Okresného úradu justičnej polície v Ružomberku mladého muža obvinil z trestného činu podpory a propagácie hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd občanov. Stíhaný je na slobode a za tento trestný čin mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. > Rómska problematika musí patriť premiérovi alebo podpredsedovi vlády Presun riešenia problémov rómskej komunity je nešťastným krokom. Potvrdilo to aj stretnutie podpredsedníčky parlamentu Zuzany Martinákovej a podpredsedu parlamentného Výboru pre európsku integráciu Árpáda Duka-Zólyomiho s vyjednávačom Európskej komisie so Slovenskom Dirkom Meganckom. Zhodli sa na tom, že riešenie rómskej otázky musí byť nadrezortné – v kompetencii premiéra alebo podpredsedu vlády. Obaja predstavitelia parlamentu ho ubezpečili, že tejto otázke sa koalícia ešte bude venovať na svojich rokovaniach a určite sa vyrieši. Martináková Megancka informovala, že predpokladá, že ak by sa zmenila doterajšia koncepcia riešenia rómskej problematiky, Slovensko ju predloží na pripomienkovanie Európskej komisii, Svetovej banke a ďalším zahraničným donorom v tejto oblasti. Ako podpredsedníčka Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie ho uistila, že jej strana bude na tomto kroku trvať. > Palko by pripustil propagáciu fašizmu Na chate denníka SME odpovedal na otázky v diskusii nový minister vnútraVladimír Palko. Zapojila sa do nej aj iniciatíva Ľudia proti rasizmu. Okrem nás sa o postup policajtov v eliminácii aktivít neonacistov a prejavov rasizmu zaujímali aj iní účastníci diskusie. Minister v nej nepravdivo tvrdil, že prípady útokov neonacistov sa riešia a páchatelia sú potrestaní. Príkladom je niekoľko brutálnych napadnutí, ktoré zostali doteraz nevyriešené a útočníci sú naďalej nepotrestaní alebo na slobode. Uviedol, že poriadková polícia na ulici zníži výskyt agresívnych útokov na nevinné obete. Zabudol však na to, že veľkú pozornosť treba venovať aj tvorcom nacistických internetových stránok, distributérom nacistických a fašistických materiálov či skinheadským hudobným skupinám. Obrovský šok spôsobila chatujúcim odpoveď týkajúca sa problému distribúcie. Palko naň odpovedal slovami: „Tam je trochu praktický problém s určením hranice, kde sa končí sloboda prejavu.“ Diskutujúci účastník mu pripomenul paragrafy trestného zákona, ktoré zakazujú propagáciu fašizmu. Minister už nereagoval. Nevyhol sa však otázke, prečo nerešpektuje práva homosexuálov a zabránil prijatiu antidiskriminačného zákona. Palko uviedol, že ako politika ho nezaujíma sexuálna orientácia občanov SR. A nesúhlasí s tým, aby ľavicoví kolegovia ťahali sex do politiky. Na pripomienku, že tento zákon si vyžaduje aj Európska únia sa minister bránil tým, že zákaz diskriminácie je obsiahnutý v našej ústave a iných zákonoch. Jediná novota antidiskriminačného zákona bola podľa neho v zmienke o sexuálnej orientácii. „Nič proti sexu, ale nie v politike,“ dodal nakoniec, čím opäť potvrdil svoju ľahostajnosť voči právam homosexuálov, ktorí by ho ako politika určite mali zaujímať. > Naše informačné materiály vo väzniciach Naše informačné balíčky, v ktorých sú materiály o rasizme a našich aktivitách, dostali spolu s metodickými materiálmi viaceré väzenské ústavy – Hrnčiarovce n/Parnou, Žabí majer BA, Leopoldov, Trenčín, Opatovce, Dubnica n/Váhom, Ilava, Sučany, Ružomberok, Levoča, Prešov, Košice a Košice - Šaca. Majú poslúžiť na resocializačné aktivity s odsúdenými zamerané na výchovu k tolerancii a proti rasizmu. Balíčky budú distribuovať aj do ostatných ústavov. V balíčku sme poskytli aj časopisy ŽANŽ, ktoré vydávalo Občianske združenie Ži a nechaj žiť. Pracovníci ústavov ich využijú pri environmentálnej výchove. > Csáky predložil na pripomienkovanie tzv. antidiskriminačný zákon Podpredseda vlády Pál Csáky predložil na medzirezortné pripomienkové konanie antidiskriminačný zákon. Nechýbajú v ňom práva sexuálnych menšín, ale len v pracovnoprávnych vzťahoch. Jeho nové znenie je oproti tomu, ktoré predložil ešte v predchádzajúcom volebnom období, doplnené o ďalšie smernice Európskej únie. Na rokovanie vlády by sa po pripomienkovom konaní mal dostať v prvej štvrtine budúceho roka. Spolu s návrhom tohto zákona odovzdal aj návrh novely zákona o Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva. To bude mať na starosti realizáciu antidiskriminačného zákona. Na stredisko sa budú môcť obrátiť všetci, ktorí sa stretnú s akoukoľvek diskrimináciou. Na ňom by malo prebehnúť akési zmierovacie konanie a úrad by mal aj právo udeliť pokutu. > Program novej vlády Nová vláda pripravila svoj program, v ktorého prvej časti, kde definuje, čo je to demokratický štát, uviedla, že si je „vedomá multietnického charakteru slovenskej spoločnosti, preto sa zaväzuje bojovať proti všetkým formám intolerancie“. Zaviazala sa v praxi realizovať už schválenú dikciu Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov a zároveň pripraviť návrh zákona o menšinách vrátane financovania menšinových kultúr. Pokiaľ ide o riešenie rómskej problematiky, vláda ho považuje „za svoju prioritu a bude naďalej podporovať konkrétne rozvojové programy na zabezpečenie zlepšenia situácie a integrácie Rómov do spoločnosti vrátane adekvátneho finančného zabezpečenia“. Vláda chce pokračovať v stratégiách riešenia situácie rómskej komunity a v realizácii doterajších projektov v oblasti vzdelávania, kultúry, bývania, riešenia infraštruktúry, ako aj sociálnej oblasti. Pritom bude „dbať na aspekty harmonického spolunažívania občanov rómskej a nerómskej národnosti“, uvádza sa v programe. Vláda bude pokračovať aj v postupe proti „všetkým prejavom extrémizmu, rasovo motivovaného a iného násilia“. Jej cieľom je vytvoriť mechanizmy na získavanie a vyhodnocovanie informácií a odhaľovanie týchto prípadov. > Obvinení z mučenia Karola Sendreia zostanú vo väzbe Štyria bývalí policajti z obvodných oddelení v Jelšave a Revúcej, ktorí sú obvinení z ubitia Róma Karola Sendreia z Magnezitoviec, zostanú aj naďalej vo väzbe. Dvaja z nich podali žiadosť o prepustenie z väzby, ale Krajský súd v Banskej Bystrici ich žiadosti nevyhovel. Obvineniu z trestného činu mučenia a iného neľudského a krutého zaobchádzania čelí celkove sedem bývalých policajtov, pričom traja z nich sú stíhaní na slobode. Obvinení policajti minulý rok surovo zbili Karola Sendreia a jeho dvoch synov. Sendreia staršieho mučili tak, že ho priviazali k radiátoru a on na následky početných zranení zomrel. > Vláda schválila 19 projektov pre Rómov Členovia predchádzajúcej vlády schválili na návrh vicepremiéra Pála Csákyho devätnásť projektov na riešenie problémov rómskej komunity, ktoré podporili sumou 10,1 milióna korún. Najväčšia časť sumy, 3 milióny korún, poslúži na dokončenie výstavby Základnej školy v Sečovciach. Univerzita Konštantína Filozofa dostane 2 milióny korún na financovanie študijných odborov so zameraním na rómske spoločenstvo v meste Lučenec. Časť zo sumy poputuje pre firmu Clara Design Studio na financovanie desaťtisíc kusov učebnice Výchova k tolerancii. Na publikáciu z dielne politológa Miroslava Kusého a Terézie Strédlovej prispeje vláda sumou 1,6 milióna Sk. Vláda finančne pomôže aj viacerým obciam, v ktorých bývajú Rómovia, a prispeje na dokončenie vodovodu, miestnych komunikácií a opravu škôl, kostolov, či centier voľného času. > Azylantov so slovenským štátnym občianstvom pribúda Počet azylantov, ktorým slovenské úrady udeľujú naše štátne občianstvo, narastá. Do konca septembra získalo štátne občianstvo SR už 47 cudzincov. Presne toľko ho získalo v období od roku 1993 do roku 2001. Najpočetnejšiu komunitu u nás tvoria Afganci (39) a Arméni (23). O azyl na Slovensku požiadalo do konca septembra už 6187 cudzincov a utečencké tábory už nemajú voľné kapacity. Minulý rok požiadalo o štatút utečenca osemtisíc cudzincov, no získali ho len osemnásti. O štátne občianstvo môžu cudzinci požiadať až po piatich rokoch pobytu na území SR od udelenia štatútu utečenca. Dôležitým kritériom je, či sa utečenec dobre integroval, uplatnil na trhu práce, osvojil si slovenský jazyk. Ak sa stane naším občanom, získa aj právo voliť, ale aj povinnosť brannej služby. > Rómski asistenti učiteľov nastúpia v decembri Vo viac ako 150 základných školách začne od decembra pôsobiť takmer 240 rómskych asistentov učiteľov. Tento prvý projekt svojho druhu na Slovensku pripravilo Združenie mladých Rómov Prvý a bude sa uplatňovať v 35 okresoch s vyššou koncentráciou rómskeho obyvateľstva. Úlohou rómskych asistentov je pomáhať priamo v školách rómskym deťom a zvýšiť tak ich úspešnosť a školskú dochádzku, ako aj poskytnúť im priestor pre zmysluplné využívanie voľného času. Rovnako dôležitou súčasťou je aj komunikácia s rodinou, spoločné riešenie problémov a motivácia k vzdelávaniu. Asistenti mali do škôl nastúpiť pôvodne už v septembri, no omeškanie spôsobilo spresňovanie metodiky financovania projektu, ku ktorému sa zaviazal Národný úrad práce. Rekvalifikačné kurzy, plánované na letné mesiace, sa preto konajú až teraz. Celý projekt by mal stáť 24 miliónov, pričom zamestnaní rómski asistenti budú dostávať vyššiu minimálnu mzdu, ktorá by mala predstavovať asi 5570 korún. Rozdiel medzi nákladmi na mzdy a sociálnymi dávkami, ktoré by títo stredoškolsky vzdelaní Rómovia poberali ako nezamestnaní, je iba necelých 1,5 milióna korún.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama