Reklama

Hyenizmus kapitalistického štátu

Slovenský parlament zmenil spôsob vypočítania a zvyšovania starobného dôchodku, obmedzil vyplácanie invalidných dôchodkov, vytvoril priestor na vznik druhého piliera dôchodkového poistenia a zvýšil dôchodkový vek u žien
Počet zobrazení: 1651

Slovenský parlament zmenil spôsob vypočítania a zvyšovania starobného dôchodku, obmedzil vyplácanie invalidných dôchodkov, vytvoril priestor na vznik druhého piliera dôchodkového poistenia a zvýšil dôchodkový vek u žien. Viacerí novinári a ekonómovia tvrdia, že tým poslanci odštartovali dôchodkovú reformu. V skutočnosti len priškrtili verejné financie v neprospech väčšiny radových občanov. Plný invalidný dôchodok už nebudú dostávať tí, čo si nájdu zamestnanie, a vôbec ho nebudú poberať tí, ktorí nikdy nepracovali. Ak si teda schopný nevidiaci, plný elánu a odhodlania nájde prácu trebárs v telefónnej ústredni, bude dostávať len plat ako jeho úplne zdraví kolegovia. Je správne pristupovať k hendikepovaným ako k normálnym ľuďom, najmä ak sa tak sami cítia. Ale tváriť sa, že medzi nimi a zdravými nie je nijaký rozdiel, je nehumánne. Žite z tri a pol tisíca Pre nevidiaceho „byť normálnym“ totiž znamená niekoľkonásobne väčšiu odvahu, chuť, úsilie, sebazaprenie ako pre človeka, ktorý so zrakom nikdy nemal problémy. Spoločnosť by ho preto mala oceniť, a nie trestať. Nehovoriac o tom, že peniaze, ktoré môže zarobiť, iba málokedy výrazne prekročia výšku invalidného dôchodku. Nové pravidlo teda bude pôsobiť demotivujúco a demotivovať už postihnutého človeka je vrchol neľudskosti a hyenizmu. Podobne je to aj so zrušením dôchodkov pre invalidov, ktorí nikdy nepracovali. Mladí invalidi totiž majú nízku šancu nájsť si robotu. Najväčším problémom je nedostatok tzv. chránených dielní. Ich výstavba je oveľa náročnejšia a drahšia. Navyše zoznam možných zamestnaní je v takom prípade tiež obmedzený. Ak si teda mladý hendikepovaný človek objektívne nedokáže nájsť prácu, bude odkázaný žiť zo sociálnych dávok vo výške 3620 korún mesačne! Čudná podpora rodiny Ženy, ktoré sa narodili po roku 1962 (ak nemajú dieťa), resp. po roku 1966 (ak majú päť a viac detí) pôjdu do dôchodku v šesťdesiatke za každých okolností. U starších žien sa bude dôchodkový vek postupne zvyšovať oproti dnešným pravidlám zohľadňujúcim počet detí. Z predošlých dvoch viet je jasné, že doterajšie pravidlá „oceňovali“ ženy za starostlivosť o deti. Hádam každý pochopí, že ide o podporu rodiny, pôrodnosti a populačného rastu. Čo si teda myslieť o ,,ľavicovom“ ministrovi práce, ktorý takýto návrh zákona predložil, a poslancoch, ktorí zaň hlasovali? Práve deň predtým Štatistický úrad SR uverejnil alarmujúce čísla, podľa ktorých Slovensko vymiera, lebo v minulom roku sa u nás narodilo menej ľudí, než zomrelo. Ide o dlhodobo diskutovaný problém, ktorý trápi celý vyspelý svet. Zdá sa, že výnimkou sú naši politici. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vysvetľuje zvýšenie dôchodkového veku žien tým, že „ak pôjdu do dôchodku neskôr, budú dlhšie pracovať a bude viac ekonomicky aktívnych ľudí“. Ako by na Slovensku bol prebytok voľných pracovných miest, ako by tu nebolo vyše pol milióna nezamestnaných. Veď práve odborníci z tohto rezortu upozorňujú, že v dôsledku tohto kroku zostane bez práce 18 000 žien! Nebudú teda dlhšie pracovať, ale budú dlhšie nezamestnané. Ľudia ako štatistické čísla Vidieť, že pre kapitalistický štát sú ľudia iba číslami v štatistikách. Trefne to vyjadril Marek Senkovič, mladý analytik Istrobanky: „Vzhľadom na dnešných 550 000 nezamestnaných tento prírastok nebude mať výrazný negatívny vplyv.“ Negatívny vplyv na čo? Na štatistiky počtu či dokonca podielu nezamestnaných určite nie. Ani na verejné financie. Ale aký vplyv to bude mať na tie ženy? Ak sa o to nezaujíma mladý bankár, je to jeho vec. No ak je to ukradnuté aj politikom, dokonca takým, ktorí vraj predstavujú „návrat k ľavicovým hodnotám“, tak to nie je v poriadku. „Dôchodkovú reformu“ robí štát iba preto, lebo nemá dosť peňazí. Nejde o väčšiu spravodlivosť, ani o vyššiu efektivitu ekonomiky. Nie je totiž nič neefektívnejšie ako ľudia, ktorí nič nerobia. Medzi dôchodcami je pritom čoraz viac takých, čo sa dobrovoľne zapájajú do spoločensky prospešných aktivít. Vedia, že im spoločnosť priznala zaslúžený odpočinok a sú pripravení tento pozitívny prístup vrátiť. Nahnevaných, frustrovaných a ukrivdených nezamestnaných však len ťažko presvedčíte, aby sa o čokoľvek usilovali. Ak navyše majú najlepšie roky za sebou, pravdepodobne sa nezamestnajú, aj keby ich to stálo iba málo námahy. Neplatí ani odvolávanie sa na skúsenosti západnej Európy. Kvalifikácia žien je u nás všeobecne nižšia. Robia namáhavejšie práce za menšiu mzdu a často v oveľa horších pracovných podmienkach, nehovoriac o sociálnom programe a zdravotnej starostlivosti. Je pochopiteľné, že naše ženy sú v 55 rokoch na tom oveľa horšie ako ich rovesníčky na Západe. Ak chce štát, aby pracovali rovnako dlho, mal by im vytvoriť rovnaké podmienky. Tanec podľa balíka financií V dnešných podmienkach „dôchodková reforma“ odsúdi ženy a hendikepovaných na dlhšie živorenie. Je to výsledok „fiskalizácie“ spoločnosti. O všetkom rozhodujú výdavky a príjmy. Reforma pritom nepomôže zvýšiť príjmy, iba znížiť výdavky. Štát nemá dosť peňazí, takže ľudia budú živoriť. Keď peniaze nebude mať vôbec, ľudia môžu skapať. Politici úplne rezignovali na zvyšovanie finančného toku do štátnej pokladne, aby nevyhnutné príjmy mohol pokryť. Nezabezpečujú príjmy podľa toho, koľko treba vydať, ale výdavky podľa toho, koľko sa podarí zarobiť. Ak na takýto princíp „nabehne“ firma, skrachuje. Najhoršie je, že takýto prístup prijali aj politici, ktorí sa hašteria, kto je správnejší ľavičiar. V minulom vedení SDĽ boli ľudia kritizujúci práve tento návrh zákona a požadujúci jeho zmenu. Peter Magvaši a Pavel Koncoš, rovnako ako Milan Ftáčnik a Brigita Schmögnerová to však odmietali. Preto za zákon hlasovali vo vláde. Pohľad na hlasovanie poslancov je tiež presvedčivý: či už išlo o zástupcov SDĽ, alebo nezávislých, ktorí sa hlásia k SDA, vládny návrh podporili. Slovenskému voličovi niet čo závidieť. V zásadných otázkach sa mu totiž nenúka žiadna alternatíva.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama