Reklama
Reklama

Zrkadlo nastavené skutočnosti

Na zjazde sa hovorilo aj o nevyhnutnosti zmien v SDĽ. V straníckych štruktúrach, najmä ako podpredseda krajského výboru SDĽ, nie ste neznámy. Máte byť novou tvárou pre širšiu verejnosť, pre voličov?- Možno, aj keď v parlamentných voľbách nekandidujem. No pokúsim sa z postu podpredsedu urobiť všetko pre to, aby naša strana získala v septembri čo najviac hlasov.
Počet zobrazení: 669

Ľubomír Petrák

Na zjazde sa hovorilo aj o nevyhnutnosti zmien v SDĽ. V straníckych štruktúrach, najmä ako podpredseda krajského výboru SDĽ, nie ste neznámy. Máte byť novou tvárou pre širšiu verejnosť, pre voličov? - Možno, aj keď v parlamentných voľbách nekandidujem. No pokúsim sa z postu podpredsedu urobiť všetko pre to, aby naša strana získala v septembri čo najviac hlasov. Čo chcete konkrétne urobiť pre to, aby málo optimistické predpovede nevyšli a SDĽ sa opäť dostala do Národnej rady SR? - Chcem byť zrkadlo nastavené členom Republikového výboru, klubu poslancov i ministrov za SDĽ, ktoré by bolo reálnym odrazom skutočnosti. Lebo to, čo tieto orgány dosiaľ vnímajú, je niečo iné ako realita. Keďže nie som zaťažený osobnými vzťahmi, nemusím byť nikomu vďačný, lebo nepôsobím v štátnych ani v iných menovaných funkciách, tak si hádam môžem dovoliť byť úprimnejší ako iní kolegovia. Chcel by som komunikovať so všetkými zúčastnenými tak, aby sa vytvoril seriózny tím, ktorý by hral podľa jedných nôt. Narodili ste sa v roku 1961 na Myjave. Vysokoškolské štúdium a odbornú ašpirantúru ste absolvovali na Strojníckej fakulte SVŠT, kde ste pracovali desať rokov ako odborný asistent. Na jeseň roku 1992 a potom ešte dvakrát vás zvolili za starostu Hurbanovej Vsi. Pomôže vám tento post v samospráve v straníckej funkcii? - Aj v takzvanej vysokej politike by sa malo hovoriť o komunálnych problémoch, vysoká i regionálna politika by mala byť predovšetkým o ľuďoch. Skúsenosti z práce s ľuďmi sú na nezaplatenie. Sme obec, ktorá je zmiešaná, pokiaľ ide o národnosti, vierovyznania a pôvod predkov našich občanov. Naša dedina vznikla pri bývalom pálfyovskom majeri v období rozpadu prvej ČSR a neskoršej parcelácie grófskych majetkov neďaleko Senca. V prevažnej miere je zložená z presídlencov z Oravy, Prietrže, Myjavy i z Maďarska. Ide o zmes rozličných kultúr. Keď som v doplňujúcich voľbách ako tridsaťročný preberal richtársku palicu, obec bola rozhádaná, spory za môjho predchodcu vyústili až do súdnych konaní. Ak som v malom dokázal dať čosi dokopy na základe poctivej práce, a nie intríg a politikárčenia, tak by som rád tento spôsob využil aj v SDĽ, kde sa neraz stretávame so zhoršenou komunikáciou medzi ľuďmi. Akú oblasť budete mať na starosti ako nový podpredseda? - Predpokladám, že odborné zázemie strany, ktoré sa v poslednom období trestuhodne zanedbalo. Samozrejme, ponúknem aj svoje skúsenosti z práce v samospráve kolegyni pre regionálnu politiku Hane Blažičkovej. Čo mienite stihnúť ešte do septembrových volieb? - Jediné, čo sa dá ešte urobiť, je zjednotiť sily našej strany. Teraz už nemá význam púšťať sa do rozsiahlych rekonštrukcií vnútri SDĽ. Na to niet času, a výsledky týchto aktivít by sa neprejavili do troch mesiacov. V širšom vedení strany je veľa slušných, schopných ľudí, hoci nájdu sa aj takí, čo majú prisilné, až trocha deformované ego. Najmä im chcem nastaviť zrkadlo, aby sa pozreli na skutočnosť i na seba. Chcem pritiahnuť našich odborníkov a aktivistov späť do práce v SDĽ a dať ich odborný potenciál dokopy. Obdobie na hlbšie, nevyhnutné zmeny v strane príde až po parlamentných voľbách.

zhováral sa Martin Krno

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama