Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

predstavujeme

Amnesty International na Slovensk
Počet zobrazení: 1146

Amnesty International na Slovensku Je nezávislé nepolitické celosvetové hnutie, ktoré nestranne bojuje za prepustenie všetkých väzňov svedomia za svoje názory, pohlavie, farbu pleti, etnický pôvod, jazyk či náboženstvo, za podmienky, že nepoužili ani neschvaľujú násilie. Zasadzuje sa za spravodlivé súdne procesy, bojuje proti mučeniu, mimosúdnym popravám, „zmiznutiam“ a trestu smrti. Má status konzultanta pri OSN. Členovia a sympatizanti šíria informácie o porušovaní ľudských práv, píšu apely a osobné listy predstaviteľom krajín, v ktorých k násiliu dochádza, usporadúvajú verejné akcie, demonštrácie. Usilujú sa o zmeny v legislatíve vo svojej krajine i v iných krajinách, aby boli v súlade s medzinárodnými normami. KONTAKT: Staromestská 6/d, 811 03 Bratislava tel./fax: 02/5441 9660 mail: www.amnesty.sk, amnesty@amnesty.sk -

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Najčítanejšie

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama