Reklama
Reklama

Sviatky Židov

Jom kipur
Počet zobrazení: 1139

Jom kipur Jom kipur - deň zmierenia je najslávnostnejšia a najvážnejšia udalosť celého roka. Pripomína udalosť, keď Mojžiš priniesol z hory Sinaj, kde štyridsať dní prosil o odpustenie hriechov, prísľub ich odpustenia izraelskému ľudu. Podľa starých zvykov hlava rodiny zapaľuje na jom kipur dve dlhé sviečky, jednu doma a jednu v synagóge, ktoré symbolizujú dve druhé tabule Zákona, s ktorými sa Mojžiš vtedy vrátil. Jom kipur je jediný sviatok, na ktorý sa vzťahuje Tórou predpísaný úplný pôst. Ten sa drží od západu slnka do zotmenia nasledujúceho dňa. Je zakázané jedlo, pitie (pokiaľ to zdravotný stav dovoľuje), manželský styk, používanie kozmetických prípravkov, toaletných potrieb, nosenie koženej obuvi (ktorá bola v minulosti známkou prepychu) a tiež umývanie všetkých časti tela okrem prstov a očí. Jom kipur sa tiež označuje ako šabat šabaton (sobota sobôt), a teda platia všetky zákazy práce (avot mlacha). Pôst sa nesmie presunúť, ak aj pripadne na šabat. Cieľom je sebaspytovanie, sebaočista, prehodnotenie svojho života a je zvykom, že pred jom kipur ľudia žiadajú o odpustenie tých, s ktorými mali nezhodu, ktorých sa dotkli, ktorým ublížili, alebo niečo nesplnili. Sviatok je zavŕšením desiatich dní pokánia (pripadá teda na desiaty tišri), počas ktorých sa správanie človeka váži na váhach a jeho osud je v tento deň zapísaný a spečatený. Niektorí si kladú prísnejšie nariadenia (ako celý deň si nesadnúť), ale mnohí takéto konanie nepodporujú a skôr zavrhujú, pretože to predstavuje určitú formu prísahy, ktorá sa dá napokon porušiť. Základnú štruktúru sviatku niekedy dotvorili a obohatili ľudové zvyky. Ako napríklad kaparot (jid. kaporojs), keď každá rodina potrebuje pre každého muža kohúta a pre každú ženu sliepku (najlepšie bielej farby). Môže to byť aj hus, alebo iný vták, ktorým sa zakrúži nad hlavou a odrieka modlitba. Tento obrad má naznačiť prenesenie hriechov človeka na zviera. Niekde tiež bývalo zvykom na erev jom kipur, v predvečer pôstneho dňa, veľa jesť a piť. Posledné jedlo pred pôstom sa namáča barches do medu, aby si rodina osladila život na celý rok. Na jom kipur chodia do synagógy aj tí, ktorí tam po väčšinu roka nechodia. Zbožní si obliekajú biely kitl. Od úvodnej bohoslužby v predvečer sviatku, kol nidrej (všetky sľuby), majú muži oblečený talit a majú ho na sebe po celú ďalšiu bohoslužbu, čo je v porovnaní s praxou po zvyšok roka nezvyčajné. Kol nidrej v podstate slúži na zrušenie sľubov, ktoré na seba zobral človek neuvážene či impulzívne „od tohto jom kipur až do nasledujúceho jom kipur“. Týmto spôsobom môžu byť zrušené sľuby, povinnosti, prísahy a záväzky jedine medzi človekom a človekom. (Ktoré si ľudia musia, ako už bolo spomenuté, vyriešiť medzi sebou.) Počiatočné slová tejto aramejskej modlitby sa stali populárnym označením pre predvečer sviatku jom kipur - noc kol nidrej. Kol nidrej je verejným priznaním ľudskej slabosti, ktoré očisťuje dušu. Keďže vo sviatočný deň nesmie zasadať nijaký súd, musí sa kol nidrej hovoriť pred západom slnka. Bohoslužby trvajú celý nasledujúci deň. Na záver sa trúbi na šofar a zdraví sa: „Budúci rok v obnovenom Jeruzaleme.“ Vo viere v Božie odpustenie si rozchádzajúci sa veriaci navzájom prajú gmar tov (dobrý koniec). Odchádzajú domov, aby ukončili pôst a často tiež, aby začali stavať suku. -

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama