Reklama
Reklama

tip na knihu

Michal Vašečka, Martina Jurasková, Elena Kriglerová, Peter Puliš, Jana Rybov
Počet zobrazení: 1320

Michal Vašečka, Martina Jurasková, Elena Kriglerová, Peter Puliš, Jana Rybová Rómske hlasy, Rómovia a ich participácia v transformačnom období Kolektív autorov v piatich kapitolách približuje päť základných oblastí politického života slovenských Rómov. Venujú sa politickej participácii Rómov, hodnotovej orientácii rómskych voličov, rómskej politickej reprezentácii v SR od roku 1989 až do súčasnosti, migrácii Rómov do krajín Európskej únie, jej príčinám, či postojom Rómov k EÚ, ako aj vzájomným vzťahom Rómov s majoritnou spoločnosťou, rôznym typom konfliktov i budúcnosti spolužitia Rómov a Nerómov. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2002 -

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama