Reklama
Reklama

Urobili sme veľký krok vpred

Aký bol tento rok pre iniciatívu? Ak úspechy sa jej počas neho podarilo dosiahnuť? - Iniciatíva Ľudia proti rasizmu má za sebou veľmi úspešný rok. Podarilo sa nám množstvo vecí a dosiahli sme veľa úspechov.
Počet zobrazení: 1269

Ladislav Ďurkovič koordinátor iniciatívy Ľudia proti rasizmu Aký bol tento rok pre iniciatívu? Ak úspechy sa jej počas neho podarilo dosiahnuť? - Iniciatíva Ľudia proti rasizmu má za sebou veľmi úspešný rok. Podarilo sa nám množstvo vecí a dosiahli sme veľa úspechov. Splnili sa nám mnohé predsavzatia, ktoré sme si dali, niektoré aj nad naše očakávania. Aj v oblasti mäkkého i tvrdého rasizmu sa nám podarilo urobiť kroky, ktoré sme si naplánovali. Tento rok sme pripravili mimoriadne veľkú a úspešnú akciu - Európsky týždeň boja proti rasizmu. V rámci nej sme pripravili kampaň Hlasy proti rasizmu, na ktorej spolupracovali mnohí známi umelci, ktorí naspievali pieseň Náš svet je pestrý. Takto sa boj proti rasizmu mohol rozšíriť k veľkému počtu ľudí. Nielen v marci, ale po celý rok sa naši aktivisti a iní spolupracovníci zapájali do akcií a pomáhali nám. Som rád, že začal vychádzať náš dvojtýždenník Tolerancia a bude dúfam aj naďalej. Dôležité pre nás je i to, že sme zintenzívnili spoluprácu s políciou v rámci Komisie na riešenie rasového násilia, ktorá bola zriadená rozkazom ministra vnútra SR minulý rok. Pre radových príslušníkov policajných zborov sme v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti pripravili kartičku so symbolmi extrémistických hnutí, vďaka ktorej mohli policajti lepšie odhaliť a objasniť trestný činu propagácie hnutí potláčajúcich práva a slobody iných občanov a podieľali sme sa na vytvorení Metodickej príručky pre špecialistov, vyčlenených na boj s extrémizmom, pravidelne kontaktujeme vyšetrovateľov, kriminalistov. Uskutočnili sme po celom Slovensku monitoring príslušníkov neonacistických skupín, zorganizovali sme aj demonštráciu proti diskriminácii, pred voľbami sme priniesli hodnotenie činnosti politických strán z hľadiska problematiky, ktorou sa zaoberáme. Pripravili sme na školách niekoľko prednášok a rozvinuli sme mnohé určite potrebné spolupráce. Naši pracovníci sa zúčastnili na mnohých protirasistických festivaloch i odborných seminároch, ktoré sa venovali boju proti rasizmu a extrémizmu. Takisto sa nám tento rok podarilo stabilizovať náš tím, ktorý po celý rok úspešne pracoval na profesionálnej úrovni. Každý z nás prispel niečím, čím sa naša iniciatíva stala úspešnou. Hodnotím to ako veľký a pozitívny krok vpred. Čo čaká iniciatívu v roku 2003? - Aj budúci rok je pre nás opäť plný veľkých a odvážnych plánov. Už teraz máme veľa predsavzatí a dúfame, že sa nám splnia. V marci chceme urobiť úspešný Európsky týždeň boja proti rasizmu a veríme, že sa nám podarí zapojiť doňho ešte viac účastníkov ako tento rok a že tí pripravia množstvo zaujímavých podujatí v čo najväčšom počte miest na Slovensku. Chceme pokračovať vo všetkých našich aktivitách, ktoré sme začali, a našou ambíciou je stať sa slovenskou pobočkou Európskeho monitorovacieho centra proti rasizmu. Takisto chceme urobiť veľké turné proti rasizmu a navštíviť v rámci neho celé Slovensko. Naším cieľom je aj začať program výchovy tolerancie na školách a veľa nádejí vkladáme do rozbehnutej spolupráce s políciou. Takže nový rok pre nás znamená kontinuitu a dokončenie všetkých plánov, ktoré sme začali. Činnosť iniciatívy sa úzko spája s predstaviteľmi vlády a polície. Ako hodnotíš činnosť novej vlády i predstaviteľov policajného zboru? - Zdá sa mi, že nová vláda je prodemokratická, a to je veľkou výhodou. Vo veľkej miere je tam aj kontinuita z minulého obdobia a očakávame, že nový minister vnútra Vladimír Palko bude brať ohľad na tému tvrdého rasizmu. Práve tu je veľký otáznik, ale ak sa nám podarí rozbehnúť dobrú spoluprácu, budeme pokračovať tak ako doteraz. Ľudia na nižších stupňoch riadenia zostali tí istí, takže s nimi môžeme pokračovať naďalej v tom, na čom sme pracovali. Od novej vlády očakávam najmä, že posilní počet policajtov, ktorí sa budú zaoberať rasizmom a vyčlení dostatok finančných prostriedkov na boj proti rasizmu. Pokiaľ ide o rómsku problematiku, všetci, ktorí sa snažíme urobiť v nej nejaké pozitívne kroky, sme zostali šokovaní z plánovaných krokov novej vlády. Verím, že návrhy, ktoré prichádzajú, budú dostatočne rozdiskutované a kompetentne posúdené a výsledkom bude nakoniec krok vpred. Množstvo úspechov iniciatívy súvisí so spoluprácou organizácií a združení, ktoré v rámci nej spolupracujú. Aká bola spolupráca v tomto roku? - Som veľmi nadšený z nášho tímu. Podarilo sa nám úspešne zvládnuť oblasť kampaní, ako aj prácu v oblasti legislatívy tvrdého rasizmu a takisto aj v oblasti spolupráce a odbornej činnosti. Som rád, že tím si rozumie aj z odbornej, aj z ľudskej stránky.

zostavila Martina Ferenčíková

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama