Reklama
Reklama

Proti intolerancii výchovou a vzdelávaním

Rasizmus, intolerancia, xenofóbia i antisemitizmus ešte stále existujú v našej spoločnosti. Myslím si však, že ich prejavy sa postupne znižujú. O to, aby sa celkom vytratili zo vzťahu človeka k človeku a stali sa minulosťou, sa musíme postarať nielen my, občianske združenia, ale každý z nás, celá spoločnosť. Veľkú pozornosť by sme mali venovať najmä výchove
Počet zobrazení: 651

Rasizmus, intolerancia, xenofóbia i antisemitizmus ešte stále existujú v našej spoločnosti. Myslím si však, že ich prejavy sa postupne znižujú. O to, aby sa celkom vytratili zo vzťahu človeka k človeku a stali sa minulosťou, sa musíme postarať nielen my, občianske združenia, ale každý z nás, celá spoločnosť. Veľkú pozornosť by sme mali venovať najmä výchove a vzdelávaniu, čo platí predovšetkým pre mladých ľudí, ktorí by sa mali potrebné fakty dozvedať od svojich učiteľov. Práve výchova a vzdelávanie sú tým najlepším prostriedkom, ako odstrániť nepravdivé mýty vyplývajúce z nevedomosti a neznalosti. Musíme presvedčiť každého, že toho, kto je iný, by sme nemali vnímať ako niekoho, kto k nám nepatrí. Ľudí s inou farbou pleti, etnickou príslušnosťou či iným náboženským presvedčením by sme mali všetci vnímať ako rovnocenných patrnerov s rovnakými právami, ako máme my. Nedávno som bola na seminári v Izraeli, ktorý som absolvovala v rámci príprav na vyučovanie holokaustu v škole, spolu s ďalšími učiteľmi a tam sme boli taká typická vzorka tolerancie. Mala som z toho dobrý pocit, keďže som tam bola jediná Židovka. Ako predsedníčku združenia, ktoré spája židovské ženy, ma mnohé veci, s ktorými sa dennodenne stretávam, tešia, mnohé zarmucujú. Napríklad veľmi kladne hodnotím vysielanie pre menšiny, ktoré pripravuje Slovenská televízia Košice. Dá sa povedať, že tu badať skutočne vážny záujem o prezentáciu menšín, ktoré žijú na Slovensku, a teda aj o našu židovskú komunitu. Veľmi ma však prekvapilo, keď sa mi do rúk dostal kalendár, v ktorom nebol vyznačený 9. september - Deň obetí holokaustu. Bola som smutná, že na takýto deň môžu výrobcovia kalendára pozabudnúť. Myslím si, že práve tento deň by mal každý poznať ako iné pamätné dni. Už teraz rozmýšľam, že na budúci rok by sa naše združenie chcelo pousilovať, aby si ho pripomenuli napríklad aj študenti v škole, hoc len piatimi či desiatimi minútami, keď si pripomenú obete holokaustu. Viac by sa tomuto dňu, ako aj našej komunite a najmä našim sviatkom mali venovať i médiá. Iniciatíva Ľudia proti rasizmu sa usiluje vyvíjať činnosť, ktorá je veľmi dôležitá, aby naša spoločnosť zmenila názory a postoje. Bola by som veľmi rada, keby sa naša spolupráca zintenzívnila v prospech Židov prostredníctvom spoločných aktivít. Uvítala by som, keby sa činnosť iniciatívy dostala aj na východ Slovenska, kde jej aktivity pozná menej ľudí. Dúfam, že sa nám to spoločne čoskoro podarí. -

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama