Reklama
Reklama

Vyzvali na dodržiavanie ľudských práv

Pri príležitosti 54. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktoré sme si pripomenuli 10. decembra, vyzvali mnohé mimovládne organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami na jej dodržiavanie. Práve prijatie deklarácie totiž začalo etapu ľudskej civilizácie, v ktorej dôstojnosť a rovnosť bez akejkoľvek formy diskriminácie
Počet zobrazení: 1443

Pri príležitosti 54. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktoré sme si pripomenuli 10. decembra, vyzvali mnohé mimovládne organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami na jej dodržiavanie. Práve prijatie deklarácie totiž začalo etapu ľudskej civilizácie, v ktorej dôstojnosť a rovnosť bez akejkoľvek formy diskriminácie tvoria základné princípy modernej spoločnosti. Iniciatíva Ľudia proti rasizmu pravidelne poukazuje na prejavy rasizmu, diskriminácie, xenofóbie či antisemitizmu, s ktorými sa stretávajú predovšetkým zástupcovia menšín. Pripája sa k myšlienke, že každá vláda by sa mala pričiniť o to, aby štát nielen nezasahoval do práv jednotlivca, ale zároveň vytváral podmienky na ochranu rovnosti pre všetkých bez ohľadu na ich názor, pohlavie, príslušnosť k rase, sexuálnu orientáciu, náboženstvo či politickú príslušnosť. Amnesty International a ďalšie organizácie zorganizovali pred Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Bratislave zhromaždenie, ktoré upozornilo na nedodržiavanie ľudských práv v Čečensku. Zástupcovia zúčastnených organizácií odovzdali petície adresované Vladimirovi Putinovi požadujúce zlepšenie situácie. Obete porušovania ľudských práv si účastníci zhromaždenia pripomenuli zapálením symbolických sviečok. Pri príležitosti výročia prijatia Všeobecnej deklarácie podpredseda vlády pre ľudské práva a menšiny Pál Csáky vyhlásil, že vláda si uvedomuje multietnický a multikultúrny charakter spoločnosti a chce bojovať proti všetkým formám intolerancie, diskriminácie, rasizmu, antisemitizmu a homofóbie. Jedným z krokov by malo byť aj prijatie tzv. antidiskriminačného zákona. -

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama