Reklama
Reklama

Skutočný nepriateľ USA?

I keď vznik irackých tajných služieb spadá ešte od čias britského mandátu, za svoju dnešnú podobu vďačia Saddámovi Husajnovi. Faktom je, nehľadiac pritom na súperenie rôznych služieb, časté čistky a dôsledky vojny z roku 1991, ostáva systém bezpečnosti Iraku jedným z najakcieschopnejších na Blízkom východe. Tvorí ho päť veľkých a silných agentúr. Okrem toho existujú ešte minimálne tri štruktúry, ktoré majú právo na tajný zber informácií, a štyri elitné jednotky vojenského zamerania
Počet zobrazení: 582
7 copy-m.jpg

I keď vznik irackých tajných služieb spadá ešte od čias britského mandátu, za svoju dnešnú podobu vďačia Saddámovi Husajnovi. Faktom je, nehľadiac pritom na súperenie rôznych služieb, časté čistky a dôsledky vojny z roku 1991, ostáva systém bezpečnosti Iraku jedným z najakcieschopnejších na Blízkom východe. Tvorí ho päť veľkých a silných agentúr. Okrem toho existujú ešte minimálne tri štruktúry, ktoré majú právo na tajný zber informácií, a štyri elitné jednotky vojenského zamerania.

Rada národnej bezpečnosti (RNB) Rada je najvyšším koordinačným orgánom spravodajskej komunity Iraku, tvoria ju riaditelia hlavných tajných služieb a riaditeľ administrácie prezidentského paláca. Armádu tu predstavuje Namak Izmail. Riaditeľom RNB je iracký prezident, ale na zasadnutiach sa väčšinou zúčastňuje jeho syn Kussaj. Počas zasadnutí sa prerokovávajú otázky národnej bezpečnosti, bilaterálnych vzťahov a taktiež otázky, týkajúce sa medzirezortnej spolupráce tajných služieb pri zabezpečovaní vnútornej stability v krajine. V skutočnosti sa však posledná vymenovaná úloha neplní. Jednotlivé agentúry si navzájom konkurujú, nedôverujú a spolupráca je minimálna. Niekedy dokonca dochádza k sabotáži zo strany „susedných“ služieb pri uskutočňovaní špeciálnych operácií. Pri tom všetkom činnosť služieb nehodnotí RNB, ale administrácia prezidentského paláca, kde je jednou z najväčších autorít tajomník prezidenta Abda Chamíd Machmud.

Riaditeľstvo všeobecnej rozviedky (RVR) RVR je následníkom tajného aparátu irackej Strany arabského socialistického znovuzrodenia – BAAS. Túto stranícku štruktúru Saddám vytvoril v rokoch 1964 – 1966. Tajný aparát pomáhal strane pri uchvátení moci a neskôr pomohol Husajnovi vytvoriť kontrolu nad BAAS a nad celou krajinou. Na takomto základe vznikla v roku 1973 RVR. Zvýšeniu profesionálnej úrovne pracovníkov vtedy pomohla predovšetkým KGB. Dnes je RVR najvplyvnejšou tajnou službou v Iraku, ktorá kontroluje aj iné tajné služby. Má na starosti operácie proti opozícii ako v štáte, tak aj mimo neho. Zvláštna pozornosť sa venuje antiamerickej činnosti v severných a južných oblastiach krajiny a v susedných krajinách. Predpokladá sa, že práve RVR stálo za prípravou atentátu na Busha-staršieho v Kuvajte v roku 1993 a malo prsty v zrušení činnosti CIA na severe Iraku v roku 1996. Okrem toho má táto služba svoju agentúrnu sieť v krajinách arabského východu, Afrike a západnej Európe, a taktiež v Turecku, Iráne, USA, Austrálii a Novom Zélande. Tvorí ju okolo osemtisíc príslušníkov. Jej riaditeľom je od roku 1999 generálporučík Tachir Abd al-Džalil al Habuš.

Služba všeobecnej bezpečnosti (SVB) Je najstaršou tajnou službou v Iraku – vznikla v roku 1921. Počas prvých rokov vlády BAAS jej činnosť smerovala proti komunistom, Kurdom a izraelskému Mossadu. Počas sedemdesiatych a osemdesiatych rokov Husajn zreorganizoval SVB a profesionálna úroveň jej príslušníkov značne stúpla (opäť nie bez pomoci KGB). Dnes plní v prvom rade funkcie politickej rozviedky v krajine. Jej personál tvorí okolo osemtisíc ľudí, na čele stojí Rafi Abd al-Latif Talfach.

Oddelenie špeciálnej bezpečnosti (OŠB) OŠB patrí medzi privilegované štruktúry, bolo vytvorené v roku 1982 a jeho zakladateľom bol Hussajnov zať Kamel Hasan, ktorý o trinásť rokov neskôr utiekol so svojím bratom do Ammánu a po svojom návrate do Bagdadu ho obvinili z vlastizrady a popravili. OŠB zabezpečuje najmä bezpečnosť najvyšších štátnych činiteľov a vládnych a strategických objektov. Zároveň zabezpečuje tie najtajnejšie obchody, týkajúce sa nákupu zbraní a zúčastňuje sa na kontrabandnom exporte irackej ropy. Personál tvorí päťtisíc ľudí a šéfom je od roku 1992 Kussaj Husajn.

Hlavné riaditeľstvo vojenskej rozviedky (HRVR) HRVR vzniklo v roku 1932. Počas 80-tych rokov bolo vyňaté spod kontroly ministerstva obrany a prešlo pod osobnú kontrolu prezidenta. Na území Iraku využíva agentúrnu sieť v radoch šiítskej a kurdskej opozície, a taktiež kontroluje všetky pohraničné oblasti krajiny. Navyše je jeho úlohou sledovať nálady vo vojenských kruhoch a poskytovať ochranu dôležitým vojenským objektom. Hlavná činnosť HRVR sa však sústreďuje na iné štáty. Okrem spravodajských funkcií vykonáva diverzno-teroristické operácie, najmä proti irackým disidentom v zahraničí. Najpevnejšie pozície má HRVR v susedných krajinách a takisto v Palestíne, Libanone, Egypte, Jemene a Sudáne. HRVR má aj dlhoročné skúsenosti z činnosti v škandinávskych krajinách (zvlášť vo Švédsku), v Nemecku, Francúzsku a vo Veľkej Británii, ale aj v štátoch východnej Európy (najmä v Českej republike a bývalej Juhoslávii) a na severovýchode USA. Už tradične má pevné vzťahy s predstaviteľmi armády a vojensko-priemyselného komplexu Ruskej federácie a Bieloruska. Personál HRVR tvorí okolo šesťtisíc ľudí.

Oddelenie vojenskej bezpečnosti (OVB) OVB vzniklo v roku 1992 z oddelenia vnútornej bezpečnosti HRVR. Vykonáva kontrolu nad armádou s cieľom zistenia porušení zákona a opozičných nálad. V zostave OVB existuje neveľká, ale prvotriedne vybavená vojenská špeciálna jednotka.

Projekt al-Hadi. Projekt al-Hadi alebo Projekt 858 široká verejnosť prakticky nepozná. Zaoberá sa rádiovou a rádiotechnickou rozviedkou. Okrem toho sa v iných oblastiach Iraku nachádza päť stanovísk elektronickej rozviedky, ktoré kontrolujú rádioelektronické signály zo susedných krajín.

Saddámovi fidaíni Asi 40 tisíc ľudí tvorí oddiely „Saddámových fidaínov“ – polovojenské jednotky, ktoré vznikli v roku 1995 a pri ktorých zrode stál druhý Husajnov syn Udam. Zabezpečujú hliadkovanie, boj s pašerákmi a iné úlohy spojené s ochranou poriadku, podriaďujú sa prezidentovi cez jeho syna Kussama. Náčelníkom štábu „fidaínov“ je rodák prezidenta generálporučík Mezahem Saab al-Hasan at-Tikriti.

Už od konca augusta minulého roka sa činnosť tohto gigantického, dobre fungujúceho mechanizmu tak alebo inak spájala s očakávanou americkou operáciou. Niektoré štruktúry robili a robia všetko preto, aby maximálne narušili plány protivníka, druhé sa pripravovali na odrazenie vojsk USA a jeho spojencov a ďalší zasa vytvárajú základy pre „život po smrti“ – pre ďalšie fungovanie strany BAAS aj v prípade zosadenia Saddáma Husajna. Prakticky všetky aktivity koordinuje osobne Kussaj Hussajn. Príslušníci RVR a RŠB, zodpovedajú Kussamovi, rozmiestnili v bankách Indonézie a Libanonu finančné rezervy. Na území USA sa v očakávaní rozkazu začať akciu nachádzajú príslušníci elitnej jednotky „Kuuat 999“. Do ilegality prechádzajú s novými dokumentmi a zmeneným výzorom stovky pracovníkov RVR. Súčasne sa Bagdad pokúša o zvýšenie úrovne spolupráce so Sýriou a Iránom v boji proti USA a Izraelu. S týmto cieľom Kussaj navštívil minulé leto Teherán, kde viedol rokovania s vedením Ministerstva rozviedky a bezpečnosti Iránu. Popri tom RŠB a HRVR naďalej pokračujú v intenzívnom nakupovaní zbraní v zahraničí, opierajúc sa pri tom na podporu svojich sýrskych kolegov. Aj v prípade, že Američania dokážu zvíťaziť, sa im pravdepodobne nepodarí zničiť celý gigantický organizmus systému bezpečnosti. Podobne ako SS v roku 1945, hlavní činitelia majú všetky šance bez stopy zmiznúť ihneď, ako sa v Bagdade objavia prvé americké komandá. Neskôr môžu pokračovať vo svojom boji.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama