Reklama
Reklama

Školstvo a problém skinheadov

Vzhľadom na vekovú štruktúru skinheadov sú práve školy miestom, kde sa väčšina z nich prvý raz stretne s myšlienkami nenávisti k iným rasám, neonacizmom, ideológiami vyzdvihujúcimi bielu rasu nad ostatné.
Počet zobrazení: 672
04+VIETE+ZE-m.jpg

> viete, že?

Vzhľadom na vekovú štruktúru skinheadov sú práve školy miestom, kde sa väčšina z nich prvý raz stretne s myšlienkami nenávisti k iným rasám, neonacizmom, ideológiami vyzdvihujúcimi bielu rasu nad ostatné. Nejaký spolužiak prinesie do školy časopis, CD-čko, tričko a stane sa stredom záujmu ostatných. Postupne sa vytvorí skupinka a pridávajú sa ďalší a ďalší. Sú mladí, ľahko ovplyvniteľní a chcú sa búriť proti pravidlám spoločnosti. Žiaľ, pre mnohých sa stane práve táto ideológia - ideológia nenávisti trvalým záujmom. Mnohokrát ani učitelia ani rodičia nevedia, čomu sa v skutočnosti ich syn venuje. V škole sa nijako zvlášť neprejavuje, má priemerný prospech, má nejakú partiu, chodí čisto oblečený. Na základe skúseností môžeme konštatovať, že skinheadi sú prítomní takmer na všetkých stredných školách na Slovensku. V mnohých prípadoch ide len o dočasnú módu, ktorá časom odznie, v iných však znamená trvalé názorové smerovanie a zapojenie sa do násilných aktivít tohto neformálneho hnutia. Najmä na stredných odborných učilištiach je miera výskytu skinheadov obzvlášť vysoká, keďže učni spĺňajú väčšinu faktorov charakteristických pre vstup do radov skinheadov. Napriek zvýšenému výskytu prejavov extrémizmu na školách pedagógovia nevenujú tomuto problému dostatočnú pozornosť, hoci mnohí ich žiaci nosia do škôl oblečenie so symbolikou prejavujúcou sympatie k nacizmu, hajlujú na chodbách a distribuujú medzi spolužiakmi materiály so skinheadskou tematikou. Mnohokrát je to spôsobené neznalosťou, nezáujmom či podceňovaním nebezpečenstva, ktoré takéto prejavy predstavujú. Ak však takéto prejavy prejdú na školách nepovšimnuté, môže to ich páchateľov len povzbudiť k ďalším podobným prejavom, ktoré však už nemusia zostať len v slovnej rovine, ale môžu mať aj podobu priamych fyzických útokov na tých, čo sú iní a podľa názorov skinheadov menejcenní. Preto, ak sa vyskytne u žiakov takéto správanie, treba ho riešiť hneď v zárodku a nepodceňovať ho. Závažnosť takýchto prejavov je porovnateľná s užívaním drog žiakmi.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama