Reklama
Reklama

Registrované občianske združenie s prepojením na extrémistické skupiny

Na Slovensku pôsobí viacero občianskych združení, v ktorých sa zoskupujú bývalí členovia extrémnej pravice a usilujú sa pod rúškom občianskych aktivít naďalej šíriť ideológiu nenávisti a perspektívne sa dostať do politiky.
Počet zobrazení: 610

Na Slovensku pôsobí viacero občianskych združení, v ktorých sa zoskupujú bývalí členovia extrémnej pravice a usilujú sa pod rúškom občianskych aktivít naďalej šíriť ideológiu nenávisti a perspektívne sa dostať do politiky.

Nové Slobodné Slovensko (NSS)

Je bezpochyby v súčasnosti najaktívnejšie extrémne nacionalistické občianske združenie s prepojením na extrémnu pravicu a národnosocialistické skupiny. Začiatočné písmená NSS možno čítať aj ako Národnosocialistická strana. Vo svojich stanovách neuvádza nič, čo by sa dalo hodnotiť ako protizákonné, a preto ho ministerstvo vnútra 27. júla 2000 zaregistrovalo ako občianske združenie. Chcú byť novou generáciou, ktorá si získa veľa mladých ľudí. Mali by to byť ľudia s „čistým, ničím nezaťaženým myslením, objektívnym a kritickým rozumom". Člen Nového slobodného Slovenska ako tvrdia, by nemal byť ovplyvnený „komunistickými prežitkami, postojmi a myslením“, ale zároveň mal by odmietať aj terajšiu „prenikajúcu americku úpadkovú pseudokultúru“. Okrem toho, že aj oni ako ostatní mladí ľudia navštevujú krčmy a chodia na diskotéky chcú byť najlepšími patriotmi a urobiť niečo pre svoj národ a svoju vlasť. NSS organizuje pochody a verejné zhromaždenia, vydáva letáky, ktoré sa pohybujú na hrane zákona. Na svojej internetovej stránke má odkazy na všetky významné pravicovo extrémistické skupiny v Európe, ako napr. Národnosociálny blok v Čechách, Národný front a BNP vo Veľkej Británii, Le Penov Národný front vo Francúzsku a neonacistickú NPD v Nemecku. Usiluje sa získať podporu širšej verejnosti tým, že sa jej členovia označujú za mladých vlastencov, zaštiťujú sa menami národných buditeľov, vyzdvihujú funkciu rodiny, vystupujú proti prisťahovalcom a Rómom. V poslednom čase organizovali viacero protestných zhromaždení proti NATO či vojne v Iraku. Taktiež organizujú akcie pri príležitosti vzniku prvého Slovenského štátu, 1. mája sviatku práce a pripomínajú si pamiatku mnohých osobností. Väčšina ľudí v ich radoch pochádza však z krajne pravicového krídla skinheads, hoci už nepoužívajú ich vonkajšie znaky a nahradili ich košeľami a čiernymi kravatami. NSS je presne ten typ politickej organizácie, na vytvorenie ktorej vyzýva dokument Skinheads - správna cesta. Je to staršia generácia pravicových extrémistov, ktorí sa pokúšajú vstúpiť do politiky a násilie na uliciach či hajlovanie ich už neuspokojuje. Vonkajšie prejavy môžu mať odlišné, ale ideológia, ktorú vyznávajú, je rovnaká ako u ich bývalých súkmeňovcov s vyholenými hlavami.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama