Reklama
Reklama

Slovne a fyzicky napádal spolužiaka

Nenávisť voči ľuďom inej farby pleti sa prejavuje už aj v škole medzi spolužiakmi. Jedným z takýchto príkladov je aj prípad zo Špeciálnej základnej školy na ul. L. Stárka v Trenčíne.
Počet zobrazení: 667

Nenávisť voči ľuďom inej farby pleti sa prejavuje už aj v škole medzi spolužiakmi. Jedným z takýchto príkladov je aj prípad zo Špeciálnej základnej školy na ul. L. Stárka v Trenčíne. Žiak P. N. z Nemšovej napádal svojho spolužiaka R. R. z detského domova Adamovské Kochanovce slovne aj fyzicky len preto, že je Róm. Cez prestávky ho v triede alebo v areáli školy bil po celom tele, kopal do nôh, pričom mu nadával, že je „cigán, že Hitler mal všetkých cigánov poslať do plynu alebo do vápenky“. Zároveň vykrikoval, že „bieli sú šľachta, cigáni sú spodina a mali by bielym slúžiť“. Verejne pritom vyhlasoval, že sa hlási k skinheadom. Podnecoval aj spolužiaka k rasovej nenávisti a neznášanlivosti a verejne ho nabádal, že „treba všetkých cigánov biť, lebo sú podradná rasa a treba ich vykántriť“. Je šokujúce, že k týmto útokom dochádzalo v dlhšom časovom období od septembra 2000 až do mája 2001. Mladistvý páchateľ sa tak dopustil trestného činu podnecovania k národnostnej a rasovej nenávisti. Páchateľ vzhľadom na vek neskončil vo väzení.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama