Reklama
Reklama

Telekomunikačný monopol pre zákazníkov trvá

Od začiatku roka sme mali mať na Slovensku plne liberalizovaný telekomunikačný trh. Monopol Slovenských telekomunikácií na hlasové služby sa mal skončiť 1. januára 2003. Aj keď monopol na internet telekomunikácie nemali a nemajú, realitu zákazníci vnímajú celkom inak.
Počet zobrazení: 809
7-m.jpg

Od začiatku roka sme mali mať na Slovensku plne liberalizovaný telekomunikačný trh. Monopol Slovenských telekomunikácií na hlasové služby sa mal skončiť 1. januára 2003. Aj keď monopol na internet telekomunikácie nemali a nemajú, realitu zákazníci vnímajú celkom inak.

Pre bežného zákazníka, ktorý sa telekomunikačnej problematike veľmi nevenuje a zákon o telekomunikáciách nikdy nečítal, znamená pojem „liberalizovaný trh“ možnosť vybrať si zo širokého množstva služieb za výhodných podmienok. Pozrime sa však na to, aké najčastejšie možnosti pripojenia na internet majú spotrebitelia na Slovensku.

Cenovo prístupné možnosti pripojenia sú na Slovensku obmedzené Najviac sa využíva bežná telefónna linka Slovenských telekomunikácií (ST) tzv. dial-up a ISDN. Dial-up sa vyznačuje nízkou rýchlosťou a nespoľahlivosťou spojenia. Kto chce rýchlejší a stabilný internet, priplatí si za ISDN. Najvhodnejšou alternatívou k linke od ST je „mikrovlnné“ pripojenie. Lenže to sa spája tiež s nízkou rýchlosťou a častými technickými problémami. Výhodou oproti pevnej linke od ST je netarifikované pripojenie na internet – za paušálny poplatok môžete surfovať, koľko len chcete. Ďalšie možnosti pripojenia pre ich veľmi vysokú cenu nie sú pre slovenské domácnosti aktuálne. Z cenovo prístupnejších možností pripojenia na internetu si bežný slovenský užívateľ nevyberie a zostáva tak odkázaný na ST. Konkurencia na trhu neexistuje. Otázkou je, či sa ST správajú v tomto priestore ako normálna firma v konkurenčnom prostredí a poskytujú kvalitné služby pre všetkých. Odpoveď väčšiny zákazníkov by bola jednoznačná – nie. Veľké rezervy sú už v spomínaných službách pre zákazníkov. Milióny venované na imidžové reklamné kampane sú zbytočné, pokiaľ firma nevie ani správne fakturovať svoje služby. Žiaľ, bežný zákazník, aj keď je v práve, radšej zaplatí, hoci nevie za čo. Ak sa však zákazník rozhodne podať sťažnosť, môže jej následné riešenie rovno vydať v románovej podobe. A za to, že knižný trh nie je obsadený spomínanou literatúrou, môže len fakt, že zákazník si svoju „trpezlivosť“ už dostatočne vyskúšal na vždy ochotnom personáli spomínanej spoločnosti.

Všetko je inak V posledných týždňoch ST nasadili reklamnú kampaň, ktorá vyvoláva dojem, že práve táto firma poskytuje lacný internet pre všetkých. Využívajú tak aj neznalosť zákazníkov, keďže nie každý má čas zaoberať sa podrobnejšie telekomunikačnou problematikou a študovať konkrétne podmienky služieb, ktoré ST poskytujú. V reklamnej kampani dominujú nápisy Podržte sa. Internet už od 0,24 Sk/min. bez DPH. Už desiatky ľudí sa ma spýtali, ako to, že internet tak zlacnel. Ďalším z reklamy vyplynulo, že internet už stojí len okolo 18 Sk za hodinu. Pri pohľade na telefónne účty však mamy upodozrievajú svojich synov, že začali dlhšie surfovať, lebo „však to zlacnelo až o dvanásť halierov za minútu“! Žiaľ, nie je to celkom tak a slovné spojenie „už od“ bolo v tomto prípade využité naozaj veľmi dobre.

Svojim známym teda vysvetľujem, že internet nestojí 18 Sk za hodinu. Problém je v tom, že v reklame sa neuvádza, že za prvých desať minút nezaplatia 2,40 Sk, ale 7 korún. Danú službu sa teda neoplatí využiť, pokiaľ nesurfujete viac ako 28 minút nepretržite. Samozrejme, ide o cenu bez dane z pridanej hodnoty, ktorá platí vo večernej a víkendovej prevádzke. Ešte treba pripomenúť, že sa platí nielen za impulzy, ale aj za služby pripojenia na internet. Keby bolo v reklame uvedené to, čo som tu napísal, stratila by pre veľkú časť záujemcov svoje opodstatnenie. Vyvolanie dojmu lacného pripojenia na internet sa ST právoplatne podarilo a môže ním byť cielený aj istý konkurenčný boj. Potenciálny zákazník alternatívneho operátora poskytujúceho napríklad mikrovlné, satelitné alebo iné pripojenie na internet po takejto reklame nadobudne dojem, že alternatívne pripojenie pre neho nemá zmysel. Pri nedostatočnom oboznámení sa s podmienkami služby sa môže ľahko stať, že až z telefónneho účtu sa zákazník dozvie, že produkt, ktorý si zakúpil, pre neho nemusí byť vôbec výhodný.

Chýba paušálny internet Vhodným riešením na rozšírenie služieb v ponuke poskytovateľov internetu by mohol byť neveľký mesačný paušál, ktorý by umožňoval stráviť na internete nepretržité množstvo času cez bežný dial-up či ISDN. Predaj technológie ISDN, ktorá ma vyššie prenosové kapacity ako dial-up, by mohol podporiť napríklad neobmedzený prístup na internet v nočných hodinách za paušálny poplatok tak, ako je to napríklad v Poľsku. Bol by to aspoň veľmi zaujímavý štart. Za samozrejmosť sa považuje vysokorýchlostné pripojenie na internet cez ADSL, ktoré majú už všetky okolité krajiny. Za to, že podobné služby ešte na Slovensku nie sú, nemôžu len poskytovatelia služieb internetu. To, čo pociťujú zákazníci, je len výsledok nedostatku politickej vôle, nedostatočnej legislatívy (zákon o telekomunikáciách) a z toho vyplývajúcej slabej rozvinutosti telekomunikačného trhu. Pokiaľ by tu bol ešte naozaj efektívne fungujúci regulátor trhu, už by sme sa nemuseli pri surfovaní pozerať na hodinky. Na porovnanie môžeme použiť príklad zo zahraničia. V Spojených štátoch amerických už za 50 dolárov poskytuje firma LocalLink satelitné pripojenie na internet (tomuto spôsobu pripojenia sa budeme venovať v niektorom z budúcich čísel Slova – pozn. red.). K službe jednosmerného „skyDSL“ s rýchlosťou 400 kilobitov za sekundu (bez obmedzenia objemu prenesených dát) ponúka aj dial-up pripojenie na internet úplne zadarmo bez akejkoľvek tarifikácie impulzov. Kiežby sa tak v našej časti sveta podarilo nahovoriť nejakú firmu na tento spôsob pripojenia.

polakovic@inet.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama