Reklama
Reklama

Vytrhnuté z internetu

Kedysi dávno, keď na prijímačoch s malou obrazovkou sme mohli prijímať iba jediný program (z veľkých slovenských miest bola výnimkou Bratislava, kde bolo možné chytiť aj viedenský televízny program), televízny program bol súčasťou týždenníka, v ktorom boli programy rozhlasu. V Bratislave však išiel veľmi na odbyt denník rakúskych komunistov Volkstimme, keď obsahoval program viedenskej televízie.
Počet zobrazení: 1488

Kedysi dávno, keď na prijímačoch s malou obrazovkou sme mohli prijímať iba jediný program (z veľkých slovenských miest bola výnimkou Bratislava, kde bolo možné chytiť aj viedenský televízny program), televízny program bol súčasťou týždenníka, v ktorom boli programy rozhlasu. V Bratislave však išiel veľmi na odbyt denník rakúskych komunistov Volkstimme, keď obsahoval program viedenskej televízie. Dnes sa už dajú na internete nájsť aj webové stránky televíznych staníc (www.stv.sk, www.markiza.sk, www.joj.sk a www.ta3.com). Na webovej stránke verejnoprávne televízie nás okrem informácií o programe zaujmú oznamy o úsporných opatreniach jej súčasného vedenia. Pretože televízia Markíza je vlastne súčasťou akéhosi slovenského mediálneho impéria, jej webová stránka je vlastne portálom s viacerými službami. Internetová stránka televízie JOJ vyzerá ako weby súkromných televíznych staníc v zahraničí, kým z webovej stránky televízie TA3 na prvý pohľad poznať, že sa venuje predovšetkým spravodajským reláciám. Niekedy začal na základe uznesenia ÚV KSČ vychádzať v slovenčine i češtine špecializovaný časopis venovaný televíznym programom. Hoci obsahoval informácie o programoch maďarskej a poľskej televízie, záujemcovia o sledovanie tej rakúskej si museli naďalej kupovať Volkstimme. Dnes existuje niekoľko časopisov venovaných televíznym programom, no ich obsah zodpovedá dnešnej dobe. Na internete si môžete pokračovateľa televízneho programového časopisu z minulosti, ktorý sa dnes nazýva Eurotelevízia (www.eurotelevizia.sk). Tí, čo si tento časopis čítajú na internete, si predovšetkým želajú, aby na tomto webe mohli nájsť viac článkov. Túto výčitku však nemožno vzniesť na adresu prvého konkurenčného televízneho časopisu TV Komplet (www.tvkomplet.sk), jeho internetová verzia je pestrejšia. Televízia Markíza má svoj vlastný programový časopis. Jeho webová verzia je súčasťou portálu Markízy, kto si ho chce priamo pozrieť, musí nájsť adresu casopis.markiza.sk. Svoje webové stránky majú samozrejme aj zahraničné televízie. Netreba hádam pripomínať, aká je súvislosť medzi slovenskou televíziou Joj a českou Novou. Informácie o tej českej nájdete na adrese www.tv-nova.cz. Tu sa dozviete, že na webovskej stránke existuje aj archív televíznych programov, ktoré sa dajú priamo stiahnuť. Lenže sťahovanie takýchto programov trvá pomerne dlho. Zároveň sa mi podarilo zistiť, že svoju internetovú stránku majú aj odporcovia tejto českej televízie. Čo proti nej majú, si môžete zistiť na adrese www.antinova.cz. Teletext Novy je na samostatnej adrese www.ntext.cz/teletext/nTTX.asp. Kto rozumie chorvátskemu jazyku môže získať informácie o chorvátskej menovkyni tejto televízie na adrese www.tvnova.hr.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama