Reklama
Reklama

Nebezpečenstvu fašizmu sa treba venovať aj dnes

Fašizmus – spoločenské zriadenie a zhubná ideológia, ktorá má na svedomí milióny ľudských obetí a zapríčinila utrpenie desiatok miliónov ďalších počas druhej svetovej vojny. Žiaľ, aj dnes, viac než 50 rokov po jeho porážke, sa objavujú snahy o glorifikáciu tohto režimu a jeho predstaviteľov. Aj na Slovensku často dochádza k prípadom, ktoré svedčia o tom, že idey fašizmu nie sú len minulosťou. Hlboká nevedomosť tých, ktorí vidia svoj vzor v Adolfovi Hitlerovi, je dôkazom, že antifašistickým aktivitám najmä pre mladých ľudí treba venovať veľkú pozornosť.
Počet zobrazení: 1057
03+TEMA-m.jpg

Fašizmus – spoločenské zriadenie a zhubná ideológia, ktorá má na svedomí milióny ľudských obetí a zapríčinila utrpenie desiatok miliónov ďalších počas druhej svetovej vojny. Žiaľ, aj dnes, viac než 50 rokov po jeho porážke, sa objavujú snahy o glorifikáciu tohto režimu a jeho predstaviteľov. Aj na Slovensku často dochádza k prípadom, ktoré svedčia o tom, že idey fašizmu nie sú len minulosťou. Hlboká nevedomosť tých, ktorí vidia svoj vzor v Adolfovi Hitlerovi, je dôkazom, že antifašistickým aktivitám najmä pre mladých ľudí treba venovať veľkú pozornosť.

Fašizmus zneužíval staršie myšlienky filozofov Gobineau, Malthusa či Nietscheho, ktorí rozoberali či nejakým spôsobom vyzdvihovali úlohu elít v ľudskej spoločnosti. Značný vplyv naň malo učenie Ch. Darwina o boji ako o prirodzenej a nutnej podmienke spoločenského života. Fašistický systém, ktorý vládol vo svete v rokoch 1939 - 1945, odmietol rovnosť ľudí, presadzoval hierarchické usporiadanie spoločnosti. Podľa fašistických ideológov sa spoločnosť skladala z najvyššieho vodcu s nespochybniteľnou najvyššou autoritou a neobmedzenou mocou a z elity, ktorú tvorili výlučne muži. Zvyšok tvorili masy, ktoré musia byť v záujme vyššieho cieľa riadené a ovládané. Adolf Hitler nastolil nacistickú diktatúru, ktorej dôsledky boli katastrofálne. Svedčí o tom napríklad skutočnosť, že v rokoch 1939 -1945 deportovali do koncentračných táborov niekoľko miliónov Židov a tisíce homosexuálov, ktorí v nich našli svoju smrť.

Propagácia fašizmu aj na verejnosti Pravdivé tvrdenie, že slovenský štát mal fašistický charakter nechcú prijať mnohé nacionalistické zoskupenia. Každoročne si pripomínajú jeho vznik 14. marca a pripravujú spomienkové akcie na prvého prezidenta Jozefa Tisa, ktorý vydal Slovákov do rúk fašistom. Na týchto podujatiach sa zúčastňujú aj mladí neofašisti. Polícia stále monitoruje ich stretnutia, ale niekedy ešte zostane voči propagácii fašizmu ľahostajná. Mladí účastníci si už začali dávať pozor na oblečenie a odstraňujú z neho fašistické symboly, ale v uliciach v čase neprítomnosti polície často hajlujú. Na verejnosti sa pravidelne objavujú tí, ktorí propagujú fašizmus na svojom oblečení. Okrem portrétu Adolfa Hitlera či fašistických nápisov na tričkách nosia predovšetkým na bundách fašistické symboly – hákový kríž, tri sedmičky (oregon), rôzne runové značky a nápisy. Pri stretnutiach sa zdravia pozdravom Sieg heil, čo znamená „víťazstvu zdar“. Dvíhajú pritom pravú ruku. Mnohí z nich siahajú po literatúre, ktorá fašizmus a jeho vodcov ospevuje. Najväčší záujem je o Hitlerov Mein Kampf. Mladí neofašisti z nej čerpajú myšlienky o nadradenosti árijcov – bielej rasy. Fašistické články publikujú vo svojich časopisoch, ktoré si vydávajú a distribuujú medzi sebou. Medzi ne patria tituly ako napríklad Gardista, Edelweiss, Power race, Cobweb atď. Ideológiu a myšlienky fašizmu šíria aj prostredníctvom hudby. Počúvajú slovenské i zahraničné skupiny, ktoré v piesňach hlásajú podporu fašizmu. Najznámejšími z nich sú skupiny ako Krátky proces, Juden Mord, Justícia. Ich piesne si nahrávajú na kazety či napaľujú na CD. K propagácií fašizmu prichádza pravidelne práve na koncertoch takýchto skupín. Medzi neofašistami sú niekoľkí jednotlivci, ktorí zabezpečujú kontakt s firmami, čo vyrábajú či distribuujú takýto tovar aj napriek tomu, že ide o trestný čin! Veľakrát sa však oblečenie, kazety, CD nosiče a fašistická literatúra k nim ani nedostanú, pretože im ich objavia policajti pri bytovej prehliadke či priamo pri prevoze k zákazníkom, ako to bolo naposledy pri zatknutí jedného z vodcov pravicového extrémizmu Igora M. z Košíc. Množstvo článkov vyjadrujúcich sympatie k fašizmu bolo aj na internetových stránkach, ako napríklad Whitefront, Blood and honour cassovia, Die treue a iných. Autori využívajú na ich umiestnenie zahraničné servery v krajinách, ktoré takúto propagáciu nezakazujú (napr. USA). Ľudí, ktorí si pestujú sympatie k fašizmu, môžeme poznať aj podľa ich prezývok - tzv. nicky s číslicami 88 (ako Heil Hitler, pretože H je ôsme písmeno v abecede), 18 (Adolf Hitler) alebo 14 (14 slov). Administrátori, ktorí by mali dohliadať na chaty, sú často bezmocní kvôli množstvu všetkých takýchto príspevkov, ktoré sa nedajú kontrolovať. Fašistické nápisy sa na verejnosti objavujú aj na múroch a rôznych budovách. Najčastejšie sú postriekané hákovými krížmi a nápismi sídla židovských či rómskych organizácií, budovy, kde bývajú zástupcovia menšín, a iné.

ĽPR bojuje s fašistickými aktivitami ĽPR sa usiluje prispieť k eliminácii obhajovania fašizmu rôznymi aktivitami. V spolupráci s historikom Ivanom Kamencom vydala plagát 14. marec - Memento, ktorý rozširuje prostredníctvom sympatizantov v uliciach slovenských miest. Vyvracia mýty o slovenskom štáte a upozorňuje na jeho totalitný charakter a vyvraždenie desiatok tisíc Židov. Jedným z prípadov, keď sme upozorňovali na sympatie k fašizmu, boli aktivity bývalej predsedníčky krajskej organizácie Slovenskej národnej mládeže Zuzany P. Po vykonaní domovej prehliadky u nej boli nájdené rôzne fotky, zástavy a iné predmety, ktoré ju jasne usvedčujú z kontaktov s neofašistickými zoskupeniami a z jej sympatií k takýmto hnutiam. Aj keď Ľudia proti rasizmu už v čase jej zadržania poukazovali na tieto prepojenia, predsedníčka Slovenskej národnej strany Anna Malíková sa jej zastávala a v médiách kritizovala postup polície pri vyšetrovaní tohto prípadu. Neskôr však uznala, že dôkazy sú dôveryhodné a vyhlásila, že SNS sa od týchto trestných činov Zuzany dištancuje. Spoluprácou s políciou sa snažíme zlepšovať a skvalitňovať jej aktivity v boji proti pravicovým extrémistom. Už dva roky pracuje na Prezídiu PZ SR komisia na koordináciu postupu pri riešení problematiky rasovo motivovanej trestnej činnosti a trestnej činnosti extrémistov. Okrem zástupcov ĽPR, iných mimovládnych organizácií a policajného zboru sa na jej činnosti podieľajú aj zástupcovia ministerstva vnútra, úradu justičnej polície a generálnej prokuratúry. Riešia sa na nej otázky koncepcie postupu voči extrémistickým prejavom v slovenskej spoločnosti, jednotlivé prípady s rasistickým či extrémistickým motívom. Spoločne hľadajú možnosti, ako postupovať proti tým, ktorí propagujú fašizmus. Policajti v minulosti neovládali symboliku, ktorú používajú sympatizanti fašizmu. Nevysvetliteľným faktom však je, že verejne sa ukazovali aj tí, ktorí mali na tričku Adolfa Hitlera, a polícia nezasiahla (prípad z roku 2001 v Prievidzi). Aby sa počet takýchto prípadov znižoval, Ľudia proti rasizmu spolu s Nadáciou otvorenej spoločnosti - Open society foundation vydali kartičku s grafikou symbolík extrémistických skupín, medzi ktorými sú aj fašistické symboly. Pre policajtov pripravuje iniciatíva aj školenia a prednášky. Celkovo sa dá povedať, že najmä vďaka práci spoločnej pracovnej komisie sa vnímanie celej problematiky neofašizmu a pravicového extrémizmu zo strany polície pohlo o veľký kus dopredu a polícia tejto téme začína venovať pozornosť, ktorú si zasluhuje. Vyvíjame aj mnohé aktivity zamerané na prácu so širokou i odbornou verejnosťou, ako sú prednášky na školách, či pre pracovníkov štátnej správy. Jednou z takýchto aktivít orientovaných na verejnosť, ktorá má za cieľ pripomenúť si význam porážky fašizmu a zla, ktoré toto zriadenie predstavovalo, je aj pripravovaný Antifašistický happening, ktorý sa uskutoční 8. mája na nábreží Dunaja v Petržalke.

rámik

PRÍPADY PROPAGÁCIE FAŠIZMU

Na hokejový zápas Zvolen - Slovan prišli dvaja mladíci , 21-ročný Zvolenčan Ladislav B. a 16-ročný Jozef U. z Krupiny. Okrem povzbudzovania hokejistov však propagovali aj fašizmus. Na tele mali nakreslený hákový a keltský kríž a rôzne fašistické symboly, ktorými propagovali hnutie, ktoré hlása národnostnú a rasovú neznášanlivosť. Ladislav B. mal napríklad na vyholenom temene hlavy čiernou farbou nakreslený keltský kríž a na čele nápis White Power (Biela sila), symbol skínov a neonacistov. Jozef U. na pravej ruke hákový kríž.

Osemnásťročný Miroslav z Trenčína si dal pred pár rokmi vytetovať na rameno hákový kríž ako symbol nacistickej strany a tiež nápis SKINHEADS. Trenčianski kriminalisti zistili aj to, že sa vyfotil v trenčianskej galérií v spodnej bielizni, pričom bolo dobre vidieť toto tetovanie, čím opäť verejne prejavoval sympatie k fašizmu.

Na jednej zástavke MHD bratislavskej Petržalky si dvaja opití neonacisti všimli dve Rómky, ktoré čakali na autobus. Hneď začali hajlovať a vykrikovať, že nech „vyzerajú, ako chcú, aj tak sú cigánky“. Ženy nám tento prípad oznámili prostredníctvom našej infolinky proti rasizmu.

Banskobystrickí policajti si všimli na rifliach mladého 17-ročného muža Mariána B. z Banskej Bystrice fašistické hákové kríže, Sonnenrad, teda slnečné koleso - symbol SS, vlčí hák - symbol divízie Waffen SS a iné znaky. Takýmto spôsobom verejne prejavoval sympatie k fašizmu.

V obci Zliechov v okrese Trenčín v miestnom pohostinstve verejne prejavoval sympatie k fašizmu P. H. z Novej Dubnice, a to tak, že na ľavom rukáve bundy, ktorú mal oblečenú, mal nášivku s vyobrazenou bielou lebkou, nad ktorou bolo číslo 88 a spodnej časti číslo 14. Uvedené čísla zakryto propagujú fašizmus.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama