Reklama
Reklama

Kultúrne združenie Rómov Slovenska

Táto mimovládna organizácia realizuje rôzne výchovno-vzdelávacie a voľnočasové programy, ktoré zlepšujú životnú úroveň Rómov v silne koncentrovaných komunitách.
Počet zobrazení: 727

Táto mimovládna organizácia realizuje rôzne výchovno-vzdelávacie a voľnočasové programy, ktoré zlepšujú životnú úroveň Rómov v silne koncentrovaných komunitách. Prostredníctvom prednášok a kurzov pomáha mladým ľuďom zvýšiť ich osobnostný rozvoj. Pre rómske ženy pripravuje aktivity, ktoré ich zorientujú pri participácii vo verejnom živote a nezamestnaných Rómov školí na pomocných terénnych sociálnych pracovníkov. Združenie pripravuje aj množstvo voľnočasových projektov pre deti. KONTAKT: Golianova ul. 10, 974 01Banská Bystrica tel/ fax: 048/ 41 485 52 e-mail: kzrsr@kzrsr.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama