Reklama
Reklama

Osobnosti menšín

Juraj Špitzer spisovateľ, scenárista, publicista Narodil sa v roku 1919 v Krupine v židovskej obchodníckej rodine. Po absolvovaní gymnázia vo Zvolene sa rozhodol, že v štúdiu bude pokračovať na v Prahe na Karlovej univerzite, kde študoval medicínu.
Počet zobrazení: 564

Juraj Špitzer spisovateľ, scenárista, publicista

Narodil sa v roku 1919 v Krupine v židovskej obchodníckej rodine. Po absolvovaní gymnázia vo Zvolene sa rozhodol, že v štúdiu bude pokračovať na v Prahe na Karlovej univerzite, kde študoval medicínu. Tú však kvôli mníchovským udalostiam nedokončil. Keď sa vrátil domov, v jeho živote nastalo ťažké obdobie - jeho rodičia zahynuli v koncentračnom tábore a on sám sa zapojil do bojov počas Slovenského národného povstania. Po vojne študoval filozofiu a francúzštinu na vtedajšej Slovenskej univerzite v Bratislave (dnes Univerzita Komenského). V roku 1964 publikoval Špitzer novelu Patrím k Vám, v ktorej zachytil politické procesy v komunistickom Československu. O päť rokov mu zakázali publikovať, a tak sa odmlčal. Ďalšia kniha mu vyšla až v roku 1991. Bola to esejistická novela Letná nedeľa. Až o tri roky v roku 1994 vydal svoj autobiografický román Nechcel som byť žid. Priblížil v ňom životné osudy človeka - Žida, ktoré musel prežívať v ťažkých podmienkach Slovenskej republiky (1939 - 1945), život známych a cudzích ľudí, ktorí ovplyvnili jeho životnú cestu. Rok po smrti mu vyšla práca Svitá, až keď je celkom tma (1996). Niekoľko jeho kníh bolo spätý s jeho rodiskom. Umrel v Bratislave roku 1995, kde je pochovaný na židovskom cintoríne. Národné literárne centrum a mesto Krupina mu na jeho rodnom dome odhalili v roku 1997 pamätnú tabuľu.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama