Reklama
Reklama

tip na knihu

Heinrich Boll Stiftung Na ceste do EÚ Táto publikácia je sprievodkyňou Európskou úniou a informuje najmä ženy o princípoch rovnosti príležitostí žien a mužov, ktorou sa zaoberá aj časť politiky EÚ.
Počet zobrazení: 553
04 TIP NA KNIHU-m.jpg

Heinrich Boll Stiftung

Na ceste do EÚ

Táto publikácia je sprievodkyňou Európskou úniou a informuje najmä ženy o princípoch rovnosti príležitostí žien a mužov, ktorou sa zaoberá aj časť politiky EÚ. Zároveň umožňuje lepšie sa orientovať v celkovej filozofii EÚ a témach, ako sú kvótový systém, sexuálne obťažovanie, obchod so ženami a prostitúcia a pod. Zahŕňa tiež Regionálny program Nadácie Heinricha Bolla pre ženy v strednej Európe.

Záujmové združenie v spolupráci s Nadáciou Heinricha Bolla Stiftunga a organizáciami eFKA, Gender Studies, o.p.s. a PSF Centrum Kobiet Fundacja Feministyczna, 2002

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama