Reklama
Reklama

Obrady životného cyklu

Pidjon ha-ben Presne 31. deň po narodení chlapca sa koná obrad, ktorý predpisuje biblický zákon - pidjon ha-ben - vykúpenie bechora (prvorodeného). Keďže prvé plody a prvorodení boli v staroveku zasvätení Bohu, bol ustanovený postup, ako vykúpiť mužského prvorodeného (staršieho než jeden mesiac) za päť šekelov striebra.
Počet zobrazení: 821
04 KAZDY SME INY-m.jpg

Pidjon ha-ben

Presne 31. deň po narodení chlapca sa koná obrad, ktorý predpisuje biblický zákon - pidjon ha-ben - vykúpenie bechora (prvorodeného). Keďže prvé plody a prvorodení boli v staroveku zasvätení Bohu, bol ustanovený postup, ako vykúpiť mužského prvorodeného (staršieho než jeden mesiac) za päť šekelov striebra. Tradične sa koná doma. Otec venuje syna kohenovi a po odriekaní príslušných textov prijme kohen ekvivalent piatich šekelov ako výkupné, vráti dieťa otcovi, ktorý odrieka požehnanie a dieťaťu požehná. Pri obrade sa často používajú mince razené na túto príležitosť, ale kohen neskôr dostane príslušnú čiastku. Na záver sa koná rodinná oslava. Obrad sa nekoná, ak patrí otec alebo matka k rodine kohenov alebo levitov (z otcovej strany). Dnes je pidjon ha-ben ako vykúpenie prvorodeného zo starovekého postavenia bechora už zriedkavosťou. Chlapec je považovaný za dieťa do 13 rokov. Na druhý deň jeho trinástych narodenín sa stáva synom prikázania - bar micva. Na znamenie plnoletosti je chlapec prvýkrát vyvolaný k Tóre ako dospelý. Niekde otec prednesie požehnanie na oslavu jeho prechodu do dospelosti a syn prednesie reč, v ktorej ďakuje rodičom za výchovu. Od tohto okamihu je chlapec plne nábožensky zodpovedný a povinný zachovávať všetky micvot, počíta sa do minjanu a zúčastňuje sa všetkých náboženských povinností. Tento deň sa považuje za rodinný sviatok. Zvykom je oslavovať po chlapcových narodeninách. Pri tejto príležitosti dostáva do daru tefilin a je poučený, ako si ich viazať.

Bat micva

Dievča sa stáva plnoletým vo veku 12 rokov a jeden deň. Býva poučené o tom, ako udržiavať rituálne bezchybný domov a zasvätené do tradičných predpisov týkajúcich sa tohory. Zoznamuje sa s niektorými posvätnými textami a je oboznámené so zákonmi a zvykmi, aj keď sa prakticky nezúčastňuje na náboženskom živote (v synagóge). V poslednom období môžu dievčatá dosiahnuť úplnejšie vzdelanie v tradičnej literatúre, čo však závisí od liberálnosti komunity.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama