Reklama
Reklama

Kontrola ministerstva zakrýva násilnú sterilizáciu

Vyhlásenie ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca, že násilné sterilizácie Rómok na východe Slovenska sa podľa doterajších zistení nevykonávali, je unáhlené a absurdné! Prešetrovanie sa ešte neskončilo a doterajšia kontrola bola vedená absolútne neadekvátnym spôsobom. Vyšetrovatelia Krajského úradu justičnej polície v Košiciach totiž vypočuli niekoľko sterilizovaných rómskych žien, pričom nemálo z nich uviedlo, že so sterilizáciou nesúhlasili, podpísali buď prázdny papier, alebo dali súhlas počas pôrodných bolestí.
Počet zobrazení: 986
01+HLAVNA+SPRAVA-m.jpg

Vyhlásenie ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca, že násilné sterilizácie Rómok na východe Slovenska sa podľa doterajších zistení nevykonávali, je unáhlené a absurdné! Prešetrovanie sa ešte neskončilo a doterajšia kontrola bola vedená absolútne neadekvátnym spôsobom. Vyšetrovatelia Krajského úradu justičnej polície v Košiciach totiž vypočuli niekoľko sterilizovaných rómskych žien, pričom nemálo z nich uviedlo, že so sterilizáciou nesúhlasili, podpísali buď prázdny papier, alebo dali súhlas počas pôrodných bolestí. „Máme vážne obavy, že ide o snahu zakryť existujúce problémy, neodstrániť nezákonné praktiky, a tým pádom v ich pokračovaní lekárov podporovať,“ uviedli v otvorenom liste ministrovi autori správy Telo a duša (Centrum pre reprodukčné práva a Poradňa pre ľudské a občianske práva). Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva prof. MUDr. Karol Holomáň nepochopil podstatu problematiky v správe. Jeho tvrdenie, že sa v správe uvádzajú mená sterilizovaných žien je nepravdivé, ako aj to, že slovenský sterilizačný zákon patrí medzi najreštriktívnejšie v Európe, pretože Slovensko nemá nijaký zákon, ktorý by upravoval problematiku sterilizácie, existuje len smernica ministerstva z roku 1972. Absurdnosťou je, že kontrola nezistila ani porušenie lekárskej etiky! Ministra upozornili na to, že sa treba zameriavať na dodržiavanie ľudských práv sterilizovaných žien a nie na to, či boli úkony indikované. Prof. MUDr. K. Holomáň chce presadiť, aby v sterilizačnom zákone pribudlo, aby sa pri sterilizácii vyžadoval informovaný súhlas a čas na rozmyslenie minimálne 72 hodín. Ani to však pravdepodobne lekárov nenaučí rešpektovať reprodukčné práva rómskych žien. Šokujúce informácie o násilnej sterilizácii vyvolali množstvo pozitívnych reakcií na tieto neľudské praktiky. Najmä vláda by preto mala Slovákov kritizujúcich zvýšenú pôrodnosť Rómov upozorňovať na sociálne a vzdelanostné problémy Rómov a aktívne sa zapojiť do vyšetrovania a uskutočnenia krokov, ktoré by ukázali jej skutočný záujem o riešenie tohto problému!

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama