Reklama
Reklama

správy

> Tolerancia má jeden rok Náš dvojtýždenník vydáva iniciatíva Ľudia proti rasizmu už rok! Prvé číslo vyšlo ako príloha nepárneho čísla týždenníka Slovo 13. marca minulého roku. Tolerancia sa tak stala prvým tlačeným periodikom, ktoré prináša aktuálne informácie o rasizme. Na štyroch stranách sme priniesli množstvo informácií o predsudkoch, menšinách, rasovom násilí a neonacizme.
Počet zobrazení: 919

> Tolerancia má jeden rok Náš dvojtýždenník vydáva iniciatíva Ľudia proti rasizmu už rok! Prvé číslo vyšlo ako príloha nepárneho čísla týždenníka Slovo 13. marca minulého roku. Tolerancia sa tak stala prvým tlačeným periodikom, ktoré prináša aktuálne informácie o rasizme. Na štyroch stranách sme priniesli množstvo informácií o predsudkoch, menšinách, rasovom násilí a neonacizme. Všetky sa stali užitočné pre šírenie tolerancie medzi jeho čitateľmi. Venovali sme sa aktuálnym prípadom, právny kauzám, informovali sme o podujatiach a pripravovaných akciách. Na jednej tematickej strane sme sa venovali rozmanitým dôležitým i aktuálnym témam. V rozhovoroch sme priblížili množstvo „ľudí proti rasizmu“, bez ktorých si našu prácu nevieme predstaviť. Aj ďalšie rubriky obsahovali zaujímavé informácie, ktorých je v iných médiách menej. Tolerancia má čoraz viac čitateľov na celom Slovensku a ich podpora nás povzbudzuje pokračovať v jeho vydávaní a zvyšovaní myšlienky tolerancie. > Rasistickú knihu predávajú aj na Slovensku Rasistickú knihu 32-ročného českého psychológa Petra Bakalářa Tabu v sociálnych vedách predávajú už aj na Slovensku! Aj napriek tomu, že je v Česku o ňu veľký záujem, vyvolala veľké pobúrenie pre rasistický a antisemitský obsah. Autor v nej tvrdí, že kritika Židov v antisemitských spisoch hoci bola zveličená, mala reálny základ. Uviedol, že „sťažnosti na Židov sú prakticky rovnaké na rôznych miestach a v časovo vzdialených obdobiach“. Vplyv Židov vo svete kultúry a umenia považuje za „taký disproporčný, že vyššie IQ Židov sa zdá nedostatočným vysvetlením“, a myslí si, že je to „skupinová spolupráca“ Židov. Pokiaľ ide o Rómov, Bakalář pripomenul aj knihu Ivana Bernasovského Antropológia, ktorá vyšla v angličtine. Ten v nej tvrdí, že pri meraní obvodu hlavy rómskych detí sa zistilo, že je menší ako nerómskych detí. Z toho Bakalář odvodzuje, že rómske deti majú pravdepodobne menšie mozgy, a tým aj nižšiu inteligenciu. Antropológ Bernasovský však jeho rasistické nelogické tvrdenie popiera! Uviedol dokonca, že je vrcholne nevedecké tvrdiť, že Rómovia majú nižšiu schopnosť abstraktného myslenia alebo že im chýbajú genetické predispozície vzdelávať sa. Príčinou je podľa neho to, že nemajú rovnaké podmienky ako nerómske deti. > Britskí poslanci založili skupinu pre Rómov Veľká Británia je zhrozená situáciou Rómov zo strednej a východnej Európy, a preto pre túto oblasť vznikla v britskom parlamente neformálna skupina pre záležitosti Rómov. V jeho oboch komorách má zatiaľ 22 členov, ktorí chcú spolupracovať s rómskymi organizáciami príslušných krajín. Zakladateľ skupiny poslanec Paul Stinchcombe plánuje čoskoro pricestovať na študijnú cestu na Slovensko, odkiaľ prichádzajú šokujúce informácie o násilnej sterilizácii rómskych žien. Situáciu Rómov na Slovensku, v Česku a v ďalších krajinách hodnotí ako neprijateľnú vzhľadom na to, že sú to pravdepodobne budúci členovia Európskej únie. Poslanci budú naliehať na britskú vládu, aby požadovala od kandidátskych krajín vysvetlenie ich politiky a hlavne skutočné výsledky a zároveň chcú vidieť skutočný pokrok v situácii Rómov. > Moric môže dostať rok za rasistické výroky Bývalý poslanec za Slovenskú národnú stranu Víťazoslav Moric, ktorého stíhajú pre trestný čin podnecovania k národnostnej a rasovej nenávisti by mal byť konečne za svoje rasistické výroky o Rómoch obžalovaný! Na tlačovej besede v auguste roku 2000 navrhol zriadiť pre neprispôsobivých rómskych spoluobčanov rezervácie. „Ak ich nevytvoríme my teraz, Cigáni ich vytvoria pre nás o dvadsať rokov. Mentálne retardovaní ľudia sa vo veľkej väčšine rodia práve v cigánskych komunitách,“ povedal Moric a spýtal sa, čo je humánne na tom, keď sa „umožní, aby debil splodil debila a aby rástlo percentuálne zastúpenie debilov a magorov v našom národe“. Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I, ktorý má tento prípad na starosti, už má návrh na podanie obžaloby. Moricovi hrozí v prípade úspešného obžalovania peňažný trest alebo odňatie slobody len na jeden rok. > Prezident sa zaujímal o Rómov Prezident SR Rudolf Schuster sa zaujímal o aktuálne dianie v rómskej problematike. S podpredsedom vlády pre ľudské práva a menšiny Pálom Csákym diskutoval o využívaní prostriedkov z fondov na riešenie rómskej problematiky a o projektoch. Vicepremiér ho informoval o niektorých materiáloch, ktoré poskytne jeho kancelárii na posúdenie. To, že sa začalo hovoriť o sprenevere financií na rómske projekty označil za nekorektnosť. Bránil sa slovami, že prostriedky sa nemôžu použiť na iné účely, ako je uvedené v projekte. Prezident vyjadril aj podporu projektom Združenia mladých Rómov na ustanovenie rómskych asistentov pre učiteľov a na založenie slovensko-belgického projektu Centrum hudby a vzdelávania pre talentované rómske a nerómske deti. V súvislosti s asistentmi uviedol, že pri riešení rómskej problematiky je potrebné zamerať sa práve na rómske deti, aby sa v budúcnosti dostavil úspech. O centre chce informovať aj komisára EÚ Güntera Verheugena. > Bude jazyk menšín úradným jazykom? Podpredseda vlády Pál Csáky chce vláde predložiť na pripomienkovanie návrh, aby príslušníci menšín mohli používať svoj jazyk v úradnom styku už vtedy, keď ich je v obci 10 a nie až 20 percent. Správa, v ktorej je tento návrh, obsahuje kroky súvisiace s Európskou chartou regionálnych alebo menšinových jazykov, ku ktorej pristúpilo Slovensko v roku 2001. Používanie menšinových jazykov by sa malo rozšíriť z obcí aj na úrady centier a orgány verejnej správy a vydávať by sa v nich mali dvojjazyčné rozhodnutia a bežné úradné formuláre. Menšinový jazyk by sa mohol používať aj na rokovaniach orgánov územnej samosprávy, ak to poslanci nadpolovičnou väčšinou hlasov schvália, a musí byť zabezpečené tlmočenie pre ostatných poslancov do štátneho jazyka. > Rómovia majú záujem o kurz asistentov detských lekárov Jedným z pozitívnych príkladov, ako sa dá pomôcť Rómom pri uplatnení, je kurz rómskych asistentov detských lekárov, ktorý sa začal začiatkom marca v Strednej zdravotnej škole v Lučenci. Ide o pilotný projekt v rámci Slovenska, realizovaný v Banskobystrickom kraji a záujem oň prejavilo 26 Rómov medzi nimi aj muži. Tí počas rekvalifikácie absolvujú sto hodín. V rámci nich sa priučia praktickej činnosti a oboznámia sa aj s teoretickou prípravou. Po absolvovaní kurzu získajú osvedčenie a budú môcť pôsobiť ako asistenti pediatrov, ktorým budú pomáhať v tom, aby niektoré rómske tehotné ženy a matky neignorovali lekárske vyšetrenia. Tento projekt potrvá rok a financovaný bude zo štátneho rozpočtu. Ak jeho výsledky budú pozitívne, rozšíri sa aj do iných regiónov. Spoluautorkou projektu rómskych asistentov detských lekárov je poslankyňa NR SR Eva Rusnáková. > Na Slovensko prichádza najviac Afgáncov V rokoch 1992 až 2002 získalo slovenské občianstvo 99 utečencov z viacerých krajín sveta, pričom 39 bolo Afgancov. Tých prišlo na Slovensko počas minulého roka 1669 a 176 z nich priznali postavenie utečenca. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria Arméni, ktorým udelili štátne občianstvo v 23 prípadoch. Získalo ho aj osem Vietnamcov, sedem Rusov a päť Ukrajincov, ďalší pochádzali z Iránu, Angoly, Alžírska, Burundi, Rumunska, Somálska či Sýrie. Minulý rok sa Slovensko v rámci strednej Európy zaradilo medzi krajiny s najvyšším počtom žiadateľov o azyl a najnižším počtom priznaných štatútov utečenca. Z 9743 žiadateľov priznali slovenské úrady štatút utečenca 40 Iračanom, 34 Rumunom, 20 Angolčanom, 18 Rusom, 14 Somálčanom, 11 Arménom a 3 Iráncom. Štatút získali aj občania z Konžskej demokratickej republiky, Konga, Pakistanu, Tanzánie, Uzbekistanu, Sýrie, Sierry Leone, Kambodže, Izraela, Egypta či Etiópie. Až 8053 konaní o azyl bolo zastavených, pretože utečenci zo záchytných utečeneckých táborov odišli. Najviac žiadateľov o postavenie utečenca, až 1764, je z Číny. Po nich nasleduje 1669 Afgancov, 1611 Indov, 1245 Iračanov a 1032 Bangladéšanov. > Sexuálne obťažovanie a diskriminácia sa musia skončiť Sexuálne obťažovanie či diskriminácia na pracovisku pre sexuálnu orientáciu alebo inú farbu pleti by sa čoskoro mali stať minulosťou! Podpredseda vlády pre ľudské práva Pál Csáky dal do pripomienkového konania ďalší návrh antidiskriminačného zákona, ktorý upravuje zásady rovnakého zaobchádzania, zakazuje diskrimináciu na základe akéhokoľvek dôvodu a aj ju postihuje. Zákon by mal chrániť predovšetkým ženy, menšiny vrátane Rómov, ale aj inak sexuálne orientované skupiny. Obete prípadnej diskriminácie budú mať už možnosť domáhať sa adekvátnej súdnej ochrany vrátane náhrady spôsobenej škody či nemajetkovej ujmy. Prijatie zákona dá konečne signál do celej Európy, že Slovensku záleží na dodržiavaní ľudských práv. Skutočnosť, že ho neprijal ešte predchádzajúci parlament je hanbou tých, ktorí si neuvedomili vážnosť tohto problému, s ktorým sa ženy, homosexuáli, Rómovia a ďalšie skupiny stretávajú.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama