Reklama
Reklama

Hovorme o rasizme Slovákov

Počas Európskeho týždňa boja proti rasizmu prebiehajú každý rok vo všetkých európskych krajinách aktivity zamerané na zvyšovanie tolerancie a boj proti všetkým formám rasizmu a diskriminácie. Niekoľko rokov sa do nich zapája aj Slovensko. Naša iniciatíva prostredníctvom kampaní vyzýva všetkých, aby si uvedomili, že každý z nás je rovný. Zároveň pravidelne aktivizuje aj školy, úrady, policajné stanice a iné inštitúcie, aby rôznymi podujatiami upozornili na to, že rasizmus je tu a treba ho odstrániť.
Počet zobrazení: 931
A4 palica-m.jpg

Počas Európskeho týždňa boja proti rasizmu prebiehajú každý rok vo všetkých európskych krajinách aktivity zamerané na zvyšovanie tolerancie a boj proti všetkým formám rasizmu a diskriminácie. Niekoľko rokov sa do nich zapája aj Slovensko. Naša iniciatíva prostredníctvom kampaní vyzýva všetkých, aby si uvedomili, že každý z nás je rovný. Zároveň pravidelne aktivizuje aj školy, úrady, policajné stanice a iné inštitúcie, aby rôznymi podujatiami upozornili na to, že rasizmus je tu a treba ho odstrániť. Európsky týždeň boja proti rasizmu sa uskutočňuje každý rok v týždni okolo 21. marca. Tento deň Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo za Medzinárodný deň odstránenia všetkých foriem rasovej diskriminácie ako reakciu na vraždu 70 demonštrujúcich v Sharpeville v Južnej Afrike v roku 1960. V rokoch 1996 – 1997 Rada Európy iniciovala prvýkrát kampaň proti rasizmu, antisemitizmu a intolerancii. Zároveň na základe skúseností z mládežníckej kampane zriadila Rada Európy nový orgán – Európsku komisiu proti rasizmu a intolerancii (ECRI), ktorý zdôraznil nielen legislatívne záruky dodržiavania týchto princípov, ale sledovanie toho, ako sa v jednotlivých krajinách dodržiavajú v praxi. Európsky týždeň boja proti rasizmu pripadá na 18. – 24. marca a počas neho sa tisícky ľudí zapoja do nejakej aktivity, organizovanej širokým spektrom organizácií. Aktivity sa pohybujú od špeciálnych programov v televízii až po čistenie stien od rasistických sloganov. Rasizmus nie je lokálny problém, a preto je nevyhnutné robiť kampane na lokálnej, regionálnej a európskej úrovni. Spájaním lokálnych a národných akcií získa téma boja proti rasizmu celoeurópsku pozornosť verejnosti a médií. Spoločne tak môžeme ukázať, že existuje obrovské množstvo ľudí, ktorí veria v multikultúrnu a otvorenú spoločnosť. Okrem spoločného dátumu má každý rok Európsky týždeň boja proti rasizmu aj špeciálnu tému, ktorej sa venuje a s ktorou súvisí slogan týždňa. V roku 1995 to bolo heslo Otvorte hranice – otvorte mysle, v r. 1998 Jedna rasa – ľudská rasa, v r. 1999 Zdvihni svoj hlas proti rasizmu, v r. 2000 Vnímaj človeka, nie farbu, v r. 2001 Rovnaké práva – prístup pre všetkých a minulý rok 2002 Mysli! Osloboď svoju myseľ od predsudkov! Minuloročný Európský týždeň bol úspešný Minulý rok sme pripravili projekt Hlasy proti rasizmu, do ktorého sme zapojili niekoľko známych spevákov. Zastúpenie medzi nimi mali cudzinci, Rómovia, Židia aj homosexuáli a naspievali protirasistickú pieseň Náš svet je pestrý. Táto pieseň vznikla s cieľom prekričať rasistické hlasy, ktoré sa, bohužiaľ, ozývajú na Slovensku veľmi často. Pieseň oslovila najmä mladých ľudí, teda skupinu, ktorú začínajú oslovovať myšlienky neonacizmu. Pieseň sa hrala v rádiách, v televízii mohli vidieť všetci jej klip. Zavŕšením týždňa bol multikultúrny koncert proti rasizmu, na ktorom sa predstavili okrem iných kapiel aj rómska skupina City boys a židovská Pressburger klezmer band. Vystúpenia kapiel predeľovalo uvádzanie piesne Náš svet je pestrý. Počas celého večera boli premietané antirasistické spoty z celej Európy a dokument o rasizme na Slovensku, či filmy Musíme si pomáhať a Kult hákového kríža. Do aktivít sa zapojilo takmer 200 miest a obcí, kde sa vytvorilo vyše 200 skupín aktivistov. Podporu boju proti rasizmu vyjadrili aj príslušníci polície 5 policajných staníc. V 4 mestách sa uskutočnil pochod, po Slovensku bolo 26 infostánkov a 233 tímov vylepovalo plagáty. Výstavy s protirasistickou tematikou sa uskutočnili v 43 mestách a zapojení účastníci pripravili 165 protirasistických násteniek. Na celom Slovensku bolo zorganizovaných 51 diskusií a 30 besied. Celkovo sa uskutočnilo 50 kultúrnych podujatí s protirasistickou problematikou a k tomu ešte 5 literárnych večerov, 7 súťaží v umeleckom prednese, 2 divadelné predstavenia a 7 koncertov. Zaujímavosťou je, že proti rasizmu sa aj športovalo na 63 podujatiach, z toho bolo 31 futbalových zápasov. Pokiaľ ide o školy, do týždňa sa zapojili študenti 111 škôl. Učitelia pripravili 742 vyučovacích hodín s témou rasizmu a v školskom rozhlase odznelo 25 príhovorov. Koncentračný tábor navštívili žiaci 8 škôl. Veríme, že tento rok budú čísla oveľa vyššie. Skoro každý na Slovensku je rasista Prvá kampaň Usvedčený farbou bol šokujúcim upriamením pozornosti na problematiku rasizmu a druhá Ruky bol zmierlivou výzvou. Tohtoročná tretia kampaň preto musí byť adresná, provokujúca a najmä musí obsahovať výzvu zapojiť sa. Jej sloganom bude „Skoro každý na Slovensku je RASISTA! A ČO TY?“ O tom, či sme tolerantní, alebo máme rasistické sklony sa už dlho vedú jalové debaty. Ale ČÍSLA NEKLAMÚ. Čísla hovoria jasne a zrozumiteľne – 80 percent Slovákov sa priznáva k latentnému „mäkkému“ rasizmu. To je alarmujúce!!! Znamená to, že 8 z 10 Slovákov posudzuje, ale najmä odmieta (!!!) ľudí na základe rasových predsudkov. Túto pravdu nikto nechce počuť – a je jasné prečo: Slováci sú rasisti! Práve preto o tom nikto nechce počuť a práve preto o tom my musíme hovoriť! V dnešnom prehustenom mediálnom priestore je adresnosť jediným vhodným spôsobom, ako bojovať s ľahostajnosťou ľudí k tejto tematike (to nie je môj problém, mňa sa to netýka, ja nie som rasista...). Sme presvedčení o tom, že našou kampaňou oslovíme ľudí okamžite. Dokumentovaný efekt výrazných posolstiev v reklame je dvojnásobný, ak sa volia prostriedky neštandardné – takýmito môžeme pomenovať aj stvárnenie posolstva sloganu. Takýmto asertívnym (nie agresívnym) spôsobom dosiahneme v médiách dvojnásobnú pozornosť. Cieľovou skupinou kampane je najširšia slovenská verejnosť, preto v sebe kampaň obsahuje okrem emocionálneho apelu (v každom z nás sa skrýva rasista – pozri sa lepšie a objavíš jeho známky vo svojom okolí, rodine, práci aj na najneočakávanejších miestach – ako je balet, či koncert, či seniori) – aj racionálnu explikáciu problému (nevyvrátiteľné čísla a ich NÁSLEDKY). Už to nielen šokujúce upriamenie pozornosti – ide o viac – tentoraz je to alarmujúce tvrdenie, s ktorým treba niečo urobiť. Kampaň odštartujú osobnosti odhalením billboardu Týmto projektom chceme priamo osloviť najmä širokú verejnosť, aby sa zapojila do boja proti rasizmu vlastnými akciami vo svojom regióne. Kampaň si kladie za cieľ mobilizovať občanov do aktívnej polohy a vzbudiť v nich záujem o problematiku, vytvoriť okruh „zainteresovaných“ ľudí, ktorí dokážu formovať verejnú mienku smerom k tolerancii a prejavia odpor voči myšlienkam netolerancie a rasizmu. V druhej rovine chceme vyvinúť tlak na vládu prostredníctvom samotnej verejnosti, čím chceme dosiahnuť ich záujem o skutočné riešenie problému rasizmu a diskriminácie na Slovensku. Výsledkom by mala byť široká spoločenská diskusia, zmena rasistického postoja k menšinám a znížená intenzita predsudkov verejnosti voči „inakosti“ a v neposlednom rade záujem štátu na skutočnom riešení problému rasizmu. Verejnosť sa usilujeme zapojiť prostredníctvom našich materiálov, ktoré sme rozposlali vyše 5000 našim aktivistom, 1055 stredným a vysokým školám, 90 policajným oddeleniam, 123 okresným, krajským a mestským úradom, 400 ľudskoprávnym a environmentálnym mimovládnym organizáciám, 350 kultúrnym, štátnym, cirkevným a výchovným inštitúciám. Európsky týždeň proti rasizmu odštartuje odhalením billboardu, na ktorom by sa mali zúčastniť Ibrahim Maiga, Janko Kuric, zástupca Európskej únie a vlády. Polejú ho šampanským a aj oni osobne vyjadria posolstvo tolerancie. Podpornou, ale veľmi dôležitou súčasťou celého projektu bude symbolická petícia za skutočné riešenie problematiky rasizmu na Slovensku. Verejnosť bude môcť týmto spôsobom priamo vyjadriť svoj názor a svojimi podpismi vytvoriť tlak na politických predstaviteľov. Petíciu odovzdáme osobne na stretnutiach za prítomnosti médií prezidentovi, premiérovi, predsedovi NR SR. Pri tejto príležitosti by sme radi poukázali na nevyhnutnú potrebu okamžite začať pracovať na skutočnom odstránení rasizmu z našej spoločnosti v súvislosti so vstupom do Európskej únie. Pozitívne hodnotíme záujem médií, ktoré pripravujú diskusné relácie, vysielanie tematických dokumentov, filmov, rozhovorov a podobne na tému rasizmu a diskriminácie. Na internete sa objavia bannery, ktoré budú upozorňovať na samotný týždeň proti rasizmu, petíciu a hlavnú akciu. Ľudí by mali oslovovať aj reklamné spoty v rádiách a televíziáchnych médiách. Zároveň sme pripravili aj vydanie voľne šírených Boomerang free cards, ktoré budú distribuované v podnikoch. Na záver Európskeho týždňa proti rasizmu usporiadame Večierok proti rasizmu, ktorý bude zároveň oslavou 5. výročia založenia organizácie Ľudia proti rasizmu. Stretneme sa na ňom so všetkými, ktorí s nami spolupracujú. Budú medzi nimi donori, nadácie, mimovládne ľudskoprávne, rómske a občianske organizácie, spolupracovníci zo zahraničia, pracovní partneri, odborníci, slávne osobnosti podporujúce myšlienky boja proti rasizmu a ďalší. Na tomto večierku predstavíme doterajšiu prácu iniciatívy Ľudia proti rasizmu a zosumarizujeme celkovú situáciu riešenia problematiky rasizmu na Slovensku.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama