Reklama
Reklama

Vekové skupiny sympatizantov hnutia skinheads

Všeobecne možno vymedziť vekové rozmedzie prevažnej väčšiny príslušníkov a sympatizantov hnutia skinheads hranicou 14 až 26 rokov. No v individuálnych prípadoch sa táto hranica posúva smerom nadol i nahor. Veková a sociálna štruktúra prívržencov extrémistických skupín sa odráža na činnosti, ktorú vykonávajú. Osoby, ktoré páchajú pouličnú násilnú trestnú činnosť, patria spravidla do mladšej vekovej skupiny.
Počet zobrazení: 1128

Všeobecne možno vymedziť vekové rozmedzie prevažnej väčšiny príslušníkov a sympatizantov hnutia skinheads hranicou 14 až 26 rokov. No v individuálnych prípadoch sa táto hranica posúva smerom nadol i nahor. Veková a sociálna štruktúra prívržencov extrémistických skupín sa odráža na činnosti, ktorú vykonávajú. Osoby, ktoré páchajú pouličnú násilnú trestnú činnosť, patria spravidla do mladšej vekovej skupiny. Hoci je toto hnutie vekovo ohraničené, dá sa rozdeliť na niekoľko podskupín. Väčšina budúcich skínov sa s myšlienkami a ideológiou extrémneho rasizmu a neonacizmu zoznamuje prostredníctvom skinzinov a hudby na poslednom stupni základných či v prvých ročníkoch stredných škôl. Tieto takmer deti vo veku 14 až 16 rokov tvoria skupinu tzv. baby-skins alebo kinder-skins. Svoju oddanosť k hnutiu a jeho ideám dokazujú násilnými útokmi, hajlovaním na verejnosti a otvoreným nosením znakov a symbolík neonazicmu. Usilujú sa získať rešpekt a obdiv u ostatných bez toho, aby si uvedomovali následky svojho konania. Druhú vekovú skupinu tvoria 17-21-roční. Práve z tejto skupiny pochádzajú tvorcovia publikácií, skinzinov, internetových stránok, členovia hudobných skupín. Sú presvedčení o správnosti svojej ideológie a sú ochotní ju aj v praxi presadzovať. Študujú ideológiu, zbierajú informácie, potvrdzujúce správnosť ich presvedčenia. Veľa brutálnych útokov na príslušníkov menšín, dokonca vrážd spáchali práve ľudia z tejto vekovej skupiny. Mnoho z nich po zmene sociálneho postavenia (štúdium na vysokej škole, získanie trvalého zamestnania a pod.) končí svoje aktivity v hnutí.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
Booking.com
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama