Reklama
Reklama

Sviatky Židov

Človek podpísal zmluvu, splnomocňujúcu rabína alebo bejt din (súd), aby v jeho mene chamec predali. Splnomocnenec rabína zas uzatvoril zmluvu s Nežidom, ktorý od komunity odkúpil všetko kvasené a zložil u predávajúceho minimálnu čiastku. Patrilo k dohode, že zmluva stráca platnosť, ak sa kupujúci nevráti s celým nedoplatkom do jednej hodiny po skončení Pesachu.
Počet zobrazení: 649

Pesach (pokračovanie z čísla 5) Človek podpísal zmluvu, splnomocňujúcu rabína alebo bejt din (súd), aby v jeho mene chamec predali. Splnomocnenec rabína zas uzatvoril zmluvu s Nežidom, ktorý od komunity odkúpil všetko kvasené a zložil u predávajúceho minimálnu čiastku. Patrilo k dohode, že zmluva stráca platnosť, ak sa kupujúci nevráti s celým nedoplatkom do jednej hodiny po skončení Pesachu. Predaj sa tak neuskutočnil, kupujúci dostal za námahu náhradu a predávajúci mal tiež záruku zákona. Pri podpisovaní zmluvy o prevode bolo zvykom nechať odmenu rabínovi a prípadne venovať dobročinný dar. V predvečer sviatku sa vyčistia všetky kovové predmety a kóšerujú sa v kotle na tehlovej peci na dvore alebo na ohnisku. Na prípravu pesachových jedál sa môžu použiť nádoby, ktoré sa dajú vyhriať až dočervena, napríklad varné platne. Väčšina rodín má pesachový riad, ktorý nikdy neprišiel do kontaktu s kvaseným. V niektorých domácnostiam sa kupuje nový riad a servis, ktorý sa potom predá. Na erev Pesach gazdiná zabalí riad používaný počas roka a vyberie pesachový. Na erev Pesach sa už nesmie jesť chamec, ale ešte sa nesmie jesť maca, aby pri slávnostnom sederi mala príťažlivosť novosti. Preto sa jedia zemiaky, vajíčka, deti dostávajú boksan. Mužskí prvorodení (starší veku bar micva) držia pôst, aby vyjadrili vďačnosť za vyslobodenie. Pesach otvára slávnostná sederová večera. Rodina je pokope a tým, ktorí sú mimo domova alebo sami, je ponúknuté pohostinstvo. Seder znamená poriadok, značí tradíciou ustálené poradie servírovaných jedál a činností, ktoré sa počas neho vykonávajú. Hlavnú rolu hrajú deti. Obrad otvára najmladší syn položením tradičných štyroch otázok, keď sa začína čítanie z Hagady. Tieto otázky sa odvíjajú od úvodných slov prvej otázky: čím sa líši táto noc? Odpoveďami na otázky je následne vyrozprávaný sederový príbeh. Každá odpoveď má však štyri verzie, ktoré sú predpísané Hagade, v závislosti od veku a chápavosti dieťaťa. Jadro sederu tvorí príkaz: „každý sa má chápať tak, akoby on sám odišiel z Egypta“. Jednotlivec tak prežíva istým spôsobom svoj vlastný mýtus počiatku. Na slávnostne prestretom stole nesmú chýbať tri macesy, položené na sebe, navzájom oddelené prikrývkou. Niekedy sa umiestňujú na stojan s tromi poschodiami, vyhotovený pre túto príležitosť, a niekde zase do trojdielnej textilnej tašky či puzdra. Vrchný je Kohen, prostredný Lévi a spodný Izrael. Každé jedlo má svoje miesto aj svoj význam. Na symbolické jedlá slúži špeciálny tanier - keara, ktorý má zvláštne priehlbinky, alebo misky opatrené zodpovedajúcimi rytinami a nápismi, do ktorých sa vkladajú pokrmy, ktoré predpisuje rituál. Zložitejšie misy obsahujú zároveň tri priehradky, do ktorých sú uložené už spomenuté obradné macesy.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama