Reklama
Reklama

Sviatky Židov

Pesach (pokračovanie z čísla 6) Zvyčajné sederové súčasti tvoria: zeroa, charoset, karpas, maror a bejca. Zeroa je kosť s kúskom mäsa pečená na uhlí, nekonzumuje sa, má symbolický význam. Symbolizuje baránka obetovaného v jeruzalemskom chráme. Charoset je zmes z rozsekaných orieškov, jabĺk, škorice a vína. Symbolizuje hlinu alebo maltu, z ktorej Židia v otroctve vyrábali tehly. Konzumuje sa spolu s maror.
Počet zobrazení: 856

Pesach (pokračovanie z čísla 6) Zvyčajné sederové súčasti tvoria: zeroa, charoset, karpas, maror a bejca. Zeroa je kosť s kúskom mäsa pečená na uhlí, nekonzumuje sa, má symbolický význam. Symbolizuje baránka obetovaného v jeruzalemskom chráme. Charoset je zmes z rozsekaných orieškov, jabĺk, škorice a vína. Symbolizuje hlinu alebo maltu, z ktorej Židia v otroctve vyrábali tehly. Konzumuje sa spolu s maror. Maror sú horké byliny (používa sa chren alebo hlávkový šalát), ktoré pripomínajú útrapy zajatia. Pred jedením sa namočia do pohára so slanou vodou alebo octom, čo symbolizuje horkosť osudu a slzy zúfalstva. Kapas, zelenina ako cibuľa, petržlen, reďkovka pripomína 600 tisíc predkov v otroctve. Bejca je natvrdo uvarené alebo so škrupinou upečené vajíčko. Vajce je smútočným jedlom, tenká škrupina pripomínajúca krehkosť ľudského osudu. Okrem toho je symbolom plodnosti a pripomienkou neúspešného pokusu faraóna zničiť židovský národ. Domáci pán začne seder tým, že ochutná z každého jedla a ponúkne ostatných zúčastnených. Obrad, ktorý nasleduje po pojedení z maroru a charosetu, je známy ako korech („sendvič“): maror sa vloží medzi dve časti tretieho, najnižšieho obradného macesu a pán domu ho podá každému pri stole. Každá činnosť má svoj poriadok a je sprevádzaná modlitbami a požehnaniami. Pri miestach označených v Hagade sa štyrikrát pije kalich vína. (čiže každý zúčastnený vypije 4 x 1 dl). Symbolický význam čísla 4 sa spája so štyrmi výrazmi pre vyslobodenie, ktoré sú zmienené v Exoduse: „vyvediem vás von..., oslobodím vás..., zachránim vás..., prijmem vás za svoj ľud...“ Piaty výraz: „Privediem vás do zeme...“ je symbolizovaný naplneným piatym kalichom, ktorý zostane nedotknutý. Je pre proroka Eliáša, pre ktorého je tiež prichystané miesto pri stole. Počas sederu sa otvárajú dvere domu, aby mohol Elijahu vojsť a priniesť zvesť o skorom príchode Mesiáša. Niekde je zvykom poslať malé deti von, aby sa pozreli, či už neprichádza. Keďže pesachový seder prebieha podľa vzoru starej rímskej hostiny, je dobré sa oprieť o ľavý bok, čo bolo zvykom u slobodných, popredných mužov, ktorí hodovali ležiac. V niektorých komunitách sa v rodinách podáva druhá časť večere, pri ktorej sa jedáva ryba alebo pečená sliepka a vývar s macesovými knedličkami. Ak pesach pripadne na šábes, pribúdajú maškrty z macesovej múky, či hrozienkové víno. Na záver sederu je afikoman (zákusok), je to posledná časť macy, zjedená pri pesachovom stole. Afikoman je vlastne väčšia časť prostredného z troch macesov, ktorá je po odlomení položená bokom. S afikomanom sú spojené rôzne zvyky: deti prítomné pri sederi sa ho pokúšajú „ukradnúť“ a keď sa im to podarí, dostanú „vykupné“ v podobe sladkostí. Niekde je zvykom uchovávať malý kúsok afikomanu ako nádej na dobrý rok. (koniec)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama