Reklama
Reklama

Anketa

Ubomír Petrák (poverený predseda SDĽ):
Počet zobrazení: 539
2_kolaz-m.jpg

Ľubomír Petrák (poverený predseda SDĽ):

Ako vnímate rozhodnutie SOP ukončiť svoju činnosť? - SDĽ akceptuje rozhodnutie SOP, musíme však konštatovať, že svojím krokom potvrdila, že vznikla účelovo pred parlamentnými voľbami v roku 1998 a účelovo rozhodla aj o ukončení svojej činnosti. Z rozhodnutia jej mimoriadneho kongresu jednoznačne vyplýva, že SOP nemá vnútornú silu ďalej pôsobiť na domácej politickej scéne v dnešnej zložitej situácii. V takomto prípade je krok, ktorý urobila, pochopiteľný. Ako vidíte integráciu ľavice? - SDĽ sa pokúsila o integráciu už pred parlamentnými voľbami 2002. Budúcnosť ľavice na Slovensku je v spájaní síl. SDĽ je toho názoru, že nemôže ísť o mechanické spájanie strán, ale o presvedčivý spoločný program, príťažlivý pre ľavicového voliča. SDĽ má vnútornú silu na tomto procese pracovať a prispieť k integrácii, ktorá by vytvorila predpoklady pre širokú, ľavicovú alternatívu voči terajšej vládnej pravici. Možno aj v etapách. Milan Ftáčnik (predseda SDA):

Ako hodnotíte konanie SOP? - SOP preukázala malú vieru v dohodnutý projekt ľavicovej integrácie, o ktorom sme štyri mesiace intenzívne rokovali. Bola to strana naozaj len na jedno použitie. Využila príležitosť a prilepila sa na silnejšieho. Nebude tento krok aj osudom SDA? - Projekt integrácie mimoparlamentných strán pokračuje. Po zjazdoch v apríli a máji sa rozhodne, či vznikne nové zoskupenie ľavicových strán, alebo nový ľavicový subjekt. Chceme vypĺňať priestor medzi populistickým Smerom a tradičnými komunistami. Akú úlohu pripisujete Smeru v integrácii ľavicových síl? - Treba s ním rátať. Nevylučujeme, že sa dohodne spoločný postup pre voľby do Európskeho parlamentu. Konečným cieľom ľavicovej integrácie je vytvorenie mocenskej alternatívy k súčasnej vláde. Zatiaľ k nej kráčame odlišnými cestami. Jozef Kalman (predseda Ľavicového bloku):

Ako vnímate rozhodnutie SOP ukončiť svoju činnosť? - Osobne ma to neprekvapilo, lebo v poslednom období som vnímal, že SOP hľadá východisko zo súčasnej situácie tak, že hrá na obe strany a komunikuje oboma smermi. Znamená to určité posilnenie Smeru, no zvyšné štyri ľavicové subjekty by mali pracovať na spoločnom projekte vytvorenia silnej ľavicovej strany, lebo Smer reprezentuje iné hodnoty. My ideme ďalej!

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama