Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Dve otázky pre Johna Monksa, generálneho tajomníka britského Kongresu odborových zväzov a kandidáta na generálneho tajomníka Európskej odborovej organizácie

1. Aké sú hlavné požiadavky Európskej odborovej konfederácie ako pozorovateľa v Konvente o budúcnosti Európskej únie? Naša hlavná požiadavka smeruje k tomu, aby Charta základných práv EÚ bola plne inkorporovaná do budúcej ústavnej
Počet zobrazení: 466

1. Aké sú hlavné požiadavky Európskej odborovej konfederácie ako pozorovateľa v Konvente o budúcnosti Európskej únie? Naša hlavná požiadavka smeruje k tomu, aby Charta základných práv EÚ bola plne inkorporovaná do budúcej ústavnej zmluvy EÚ s tým, že bude právne záväzná. Ústavná zmluva by mala zároveň rozšíriť sociálnu dimenziu EÚ, t. j. mali by sa v nej zakotviť ciele týkajúce sa udržateľného rozvoja v sociálnej trhovej ekonomike, plnej zamestnanosti, rovnosti medzi ženami a mužmi alebo vyššieho stupňa sociálnej a environmentálnej ochrany. No a nakoniec, budúca ústavná zmluva EÚ by mala uznať špecifickú úlohu sociálnych partnerov, pokiaľ ide o ich účasť na procese ekonomického a sociálneho riadenia alebo o sociálny dialóg, vrátane kolektívneho vyjednávania na európskej úrovni. 2. Ako môžu podľa vás odbory zvýšiť svoj politický vplyv v spoločnosti, a to aj vo vzťahu k vládam, ktoré požiadavky odborárov väčšinou ignorujú? Tento problém sme v Británii mali za Thatcherovej a situácia sa výraznejšie nezlepšila ani za Blairovej vlády. V takejto situácii je potrebné mobilizovať občiansku podporu, využívať vo svoj prospech to, ako sa mnohé firmy správajú voči svojim zamestnancom. Musíme sa zbaviť negatívneho imidžu z minulosti a začať budovať moderné, nezávislé odborové zväzy. K posilneniu odborov na národnej úrovni môže svojimi riešeniami a podporou výrazne prispieť práve aj Európska odborová konfederácia.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama