Reklama
Reklama

predstavujeme

Záujmové združenie FENESTRA Táto mimovládna organizácia sa usiluje zabezpečovať vzdelávanie a osvetu pre ženy a poukazuje na témy rovnoprávneho uplatnenia a postavenia žien v našej spoločnosti bez ohľadu na etnickú príslušnosť, sociálne pozadie, vek, náboženské vyznanie, či preferovaný životný štýl. Jej cieľom je aj podnecovať rozvoj
Počet zobrazení: 976

Záujmové združenie FENESTRA

Táto mimovládna organizácia sa usiluje zabezpečovať vzdelávanie a osvetu pre ženy a poukazuje na témy rovnoprávneho uplatnenia a postavenia žien v našej spoločnosti bez ohľadu na etnickú príslušnosť, sociálne pozadie, vek, náboženské vyznanie, či preferovaný životný štýl. Jej cieľom je aj podnecovať rozvoj sebavedomia a identity žien. Združenie buduje záchranné siete pre ženy v krízových životných situáciách a jej predstaviteľky vyhľadávajú a vytvárajú zdroje materiálnej podpory žien ako znevýhodnenej skupiny obyvateľstva. Zároveň propagujú myšlienku materských centier na Slovensku aj prevádzkovaním Materského centra Fenestra v Košiciach, ktorého cieľom je vytvárať priestor pre rodičov na materskej dovolenke, ako aj mimo nej. KONTAKT: Tomášikova 19, 040 01 Košice, Slovenská republika Tel:055/729 75 04, fax:055/729 75 05 mail: fenestra@fenestra.sk, www.fenestra.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama