Reklama
Reklama

predstavujeme

Európske centrum pre práva rómskej menšiny (ERRC) Toto centrum je medzinárodnou právnou organizáciou, je členom medzinárodnej helsinskej federácie pre ľudské práva a poradným orgánom Rady Európy. Zaoberá sa dodržiavaním ľudských práv
Počet zobrazení: 508

Európske centrum pre práva rómskej menšiny (ERRC) Toto centrum je medzinárodnou právnou organizáciou, je členom medzinárodnej helsinskej federácie pre ľudské práva a poradným orgánom Rady Európy. Zaoberá sa dodržiavaním ľudských práv Rómov, monitoruje ich a publikuje správy, v ktorých približuje zistené informácie. Poskytuje právnu ochranu a uskutočňuje aj právny výskum. Centrum zastrešuje aj dokumentárne centrum s informačnými materiálmi o ľudských právach a právach Rómov. Rómskym študentom práva a verejnej správy poskytuje štipendiá. KONTAKT: H-1386 Budapest 62, PO Box 906/93, Maďarsko tel: +36 1 4132200fax: +36 1 4132201

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama