Reklama
Reklama

ISDN Flatrate: prečo nie?

Flatrate, teda časovo a dátovo neobmedzené ISDN pripojenie, to by mohlo byť riešenie, ktoré by aspoň čiastočne vyplnilo medzeru medzi očakávaniami a realitou, ktorú priniesla ponuka v podobe pripojenia ADSL. Od 1. júna sa na Slovensku začne poskytovať vysokorýchlostné pripojenie na internet cez ADSL. Toto pripojenie sa vyznačuje tromi základnými výhodami – časovo neobmedzený prístup k internetu, veľká rýchlosť sťahovania dát a neobmedzené množstvo prenesených dát.
Počet zobrazení: 556

Flatrate, teda časovo a dátovo neobmedzené ISDN pripojenie, to by mohlo byť riešenie, ktoré by aspoň čiastočne vyplnilo medzeru medzi očakávaniami a realitou, ktorú priniesla ponuka v podobe pripojenia ADSL. Od 1. júna sa na Slovensku začne poskytovať vysokorýchlostné pripojenie na internet cez ADSL. Toto pripojenie sa vyznačuje tromi základnými výhodami – časovo neobmedzený prístup k internetu, veľká rýchlosť sťahovania dát a neobmedzené množstvo prenesených dát. Posledná vlastnosť však na Slovensku realitou tak skoro nebude. Prvé ponuky poskytovateľov internetu sa začínajú od možnosti predplatenia si 1 GB dát a väčšina produktov je tak určená pre rýchle sťahovanie elektronickej pošty a prezeranie jednoduchších webových stránok. Skutočnosť, že v portfóliu služieb absentuje program s neobmedzeným množstvom prenesených dát, vyplýva z podmienok daných zmluvou ISP Gate so spoločnosťou Slovenské telekomunikácie. Pokiaľ by záujemca o ADSL chcel naozaj využívať službu, ako sa má, výrazne by sa predražila. Väčšina reakcií na uvedenie služieb ADSL je preto negatívna. Alternatíva v podobe časovo neobmedzeného ISDN Riešením by mohlo byť zavedenie alternatívnej služby – ISDN Flatrate. Tá by bola vhodná najmä pre malé firmy a domácich užívateľov, ktorí využívajú internet najmä na prehľadávanie webových stránok a posielanie e-mailov. Slovenské telekomunikácie teraz ponúkajú dve možnosti ISDN pripojenia: s prenosovou rýchlosťou 64 kbps a 128 kbps. Bohužiaľ, v oboch prípadoch ide o programy spoplatnené podľa počtu telefónnych impulzov. Pritom práve ISDN sa vďaka využívaniu dvoch prenosových kanálov zdá ideálnym riešením pre časovo a dátovo neobmedzené pripojenie na internet. Predstavme si službu ISDN Dial Standard 64 Flatrate, kde by mal zákazník zároveň možnosť telefonovania a trvalého pripojenia na internet za pevný mesačný poplatok bez neustáleho kontrolovania objemu stiahnutých dát, ako to bude v prípade ADSL. ISDN má oproti ADSL aj tú výhodu, že je dostupný po celom Slovensku. Flatrate na ISDN nezaťažuje linku tak, ako by to bolo v prípade klasického dial-up pripojenia a objem prenášaných dát je podstatne menší ako v prípade ADSL. To bráni enormnému sťahovaniu dát niektorými užívateľmi, čo poskytovatelia uvádzajú ako hlavnú príčinu spoplatnenia objemu dát pri ADSL. Dôležitým faktorom je aj vysoká cena za zriadenie ADSL linky a modem. Zriadenie prístupu a náklady na hardware sú v prípade ISDN nižšie ako u ADSL, nehovoriac o mikrovlnnom pripojení pre individuálneho zákazníka. ISDN Flatrate by bol rozumným kompromisom aj pre Slovenské telekomunikácie. Zavedenie tejto služby za cenovo výhodných podmienok by podstatne zvýšilo záujem o ISDN technológiu, do ktorej ST investovalo nemalé prostriedky, a zároveň zvýšilo tržby, o štandarde pripojenia nehovoriac. Zlepšilo by tiež imidž dominantného operátora a znamenalo by aj získanie viacerých zákazníkov, ktorí doteraz používajú mikrovlnné pripojenie alebo rozmýšľajú o jeho zriadení. Práve ISDN Flatrate by bol z pohľadu užívateľov plnohodnotnou alternatívou pre „mikrovlnku“. Ponuka flatrate prístupu k internetu môže zohrať dôležitú úlohu aj pre alternatívnych operátorov, najmä po prípadnom sprístupnení lokálnych telefónnych vedení. Práve lacný internet bude totiž rozhodovať o tom, ktorého operátora si užívatelia zvolia. ST majú síce časový náskok, podľa vlastných vyjadrení spracovanie referenčnej ponuky potrvá minimálne šesť mesiacov, otázkou však je, či ho dokážu ST využiť na prípravu atraktívnej ponuky flatrate pripojenia na internet. Situácia v Poľsku: V ponuke je ADSL, ale aj nočný flatrate Po fungujúci príklad spomínaného návrhu nemusíme ísť veľmi ďaleko. Aj v susednom Poľsku sa začal trh otvárať konkurenčnému prostrediu len v poslednom období a dominantné postavenie má naďalej „Telekomunikacja Polska SA“ (TP SA). Jeho dominantné postavenie však neobmedzuje rozvoj nových technológií v Poľsku. Spoločnosť TP SA čiastočne sprivatizoval strategický investor France Telecom. Svojim zákazníkom ponúka niekoľko základných druhov pripojenia: klasický dial-up, ISDN s možnosťou časovo limitovaného pripojenia za pevný mesačný poplatok (flatrate), pevné pripojenie technológiou SDI-HIS a pripojenie aDSL. V rámci pripojenia klasickou telefónnou linkou alebo prostredníctvom ISDN si môžu poľskí zákazníci objednať jeden so šiestich balíkov služieb s časovým limitom pripojenia. Základné balíky sa volajú podľa počtu hodín, ktoré si môže zákazník predplatiť. Telekomunikácie najnovšie ponúkajú aj „nočný“ balík, ktorý umožňuje pripojenie za paušálny mesačný poplatok v hodinách od polnoci do ôsmej ráno. V rámci predplatených hodín sa môže zákazník pripojiť kedykoľvek bez dodatočných poplatkov za „pretelefonované“ impulzy. Po prečerpaní mesačného limitu je pripojenie, samozrejme, naďalej aktívne, ale už je spoplatňované podľa počtu telefónnych impulzov. Ceny za internetové balíky TP SA závisia od druhu poplatku, ktorý si zákazník zvolí pre bežné telefonovanie (ako na Slovensku v prípade programov ST Mini, Standard a Maxi). Stránka bola pripravená v spolupráci s občianskym združením Internet pre všetkých

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama