Reklama
Reklama

Kde nie je vôľa, tam nie je cesta

Ihneď po schválení novely telekomunikačného zákona sa na rokovaní so zástupcami Európskej únie slovenská strana pochválila a deklarovala, že výhrady v oblasti telekomunikácií sú odstránené. Následne veľvyslanec Európskej komisie Eric van der Linden za tento skutok listom poďakoval ústavným činiteľom. Keď tento list ešte ani nevychladol, prezident republiky vrátil novelu do parlamentu s diskutabilnými pripomienkami. Koaličná rada odporučila poslancom novelu neschváliť len preto, že ide o návrh opozičných poslancov.
Počet zobrazení: 578

Ihneď po schválení novely telekomunikačného zákona sa na rokovaní so zástupcami Európskej únie slovenská strana pochválila a deklarovala, že výhrady v oblasti telekomunikácií sú odstránené. Následne veľvyslanec Európskej komisie Eric van der Linden za tento skutok listom poďakoval ústavným činiteľom. Keď tento list ešte ani nevychladol, prezident republiky vrátil novelu do parlamentu s diskutabilnými pripomienkami. Koaličná rada odporučila poslancom novelu neschváliť len preto, že ide o návrh opozičných poslancov. Skončí Slovensko na súde? Slovenská republika ústami všetkých ústavných činiteľov a v neposlednom rade aj obyvateľov Slovenska v úspešnom referende deklarovala vôľu vstúpiť do Európskej únie v očakávaní jej kladného vplyvu na ďalší rozvoj Slovenska. Bez kvalitne fungujúcich telekomunikačných služieb očakávaný pozitívny rozvoj dosiahneme iba veľmi ťažko. To sa dá iba vybudovaním spravodlivého konkurenčného prostredia, ktoré je jedným z motorov rozvoja ekonomiky každého štátu. Komisár Európskej komisie pre podnikanie a informačnú spoločnosť Erkki Liikanen, ktorý predminulý týždeň absolvoval prvú oficiálnu návštevu Slovenska, vyjadril presvedčenie, že novela zákona o telekomunikáciách bude opätovne čo najskôr schválená. Tiež informoval, že bez tejto novely regulačné prostredie slovenského telekomunikačného trhu nezodpovedá požiadavkám Bruselu. Vyjadril nádej, že poslanci novelu v dohľadnom čase definitívne schvália. Zdôraznil, že budovanie informačnej spoločnosti je oblasť, v ktorej je potrebné postupovať čo najrýchlejšie, ale vyžaduje si to spoľahlivú štruktúru, nezávislého regulátora i konkurencieschopný trh. „Je to potrebné pre celkový rozvoj hospodárstva, pre prílev zahraničných investícií, ktorý je podmienený rýchlou komunikáciou, kontaktmi a službami vysokej kvality,“ dodal Erkki Liikanen. Komisár pripomenul, že povinnosťou každej členskej krajiny je zosúlaďovať národnú legislatívu s európskou a riadiť sa ňou. Úlohou Európskej komisie je pritom monitorovať aplikovanie dohodnutých záväzkov, čo vyplýva zo Zmluvy o EÚ. Zodpovednosť pritom vždy nesie vláda príslušnej krajiny. V prípade neplnenia záväzkov EK po dvoch upozorneniach dá členskú krajinu na súd. „Našou povinnosťou je sledovať, že legislatíva EÚ je aplikovaná,“ povedal. Slovensko si chystá ďalšiu blamáž Súčasťou novely zákona o telekomunikáciách je okrem iného uvoľnenie miestnych vedení medzi ústredňou a užívateľom, v čom majú dnes monopol Slovenské telekomunikácie. Druhým významným prvkom navrhovanej novely je výrazné posilnenie právomocí Telekomunikačného úradu SR. Uvoľnenie „miestnych slučiek“ znamená uvoľnenie prístupu k internetu, čo by malo byť podľa Liikanena čo najskôr. „Pol roka v živote neznamená až tak veľa, ale v informačnej spoločnosti je to veľmi dlhý čas,“ dodal komisár. Ako možno vytušiť, nejde o nijakú bezvýznamnú novelu a argumenty o tom, že všetko vyrieši nový zákon o elektronických komunikáciách, neobstoja. Je teda na poslancoch, aby prihliadli na výzvy poskytovateľov internetového pripojenia a združení pôsobiacich v oblasti internetu a novelu opätovne schválili. V opačnom prípade si Slovensko pripraví ďalšiu blamáž vo vzťahu k EÚ a zabrzdí rozvoj konkurenčného prostredia v telekomunikačnom sektore. Neschválenie novely zákona bude len ďalej rozširovať priestor pre dominantného operátora, aby likvidoval konkurenciu. Nedá sa vylúčiť, že sa mu to do schválenia nového zákona môže podariť a zastaví sa tým prílev investícií a vytváranie pracovných príležitostí. Stránka bola pripravená v spolupráci s občianskym združením Internet pre všetkých

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama