Reklama
Reklama

Leonardo da Vinci

Tento maliar, sochár, architekt, hudobník, básnik, inžinier a vynálezca sa narodil roku 1452 v toskánskom Vinci ako nemanželský syn právnika. Už od mladosti sa uňho prejavovalo mimoriadne nadanie. Svoj talent rozvíjal vo Florencii - v roku 1470 sa stal učňom umelca Andreu Verrocchia.
Počet zobrazení: 644

Tento maliar, sochár, architekt, hudobník, básnik, inžinier a vynálezca sa narodil roku 1452 v toskánskom Vinci ako nemanželský syn právnika. Už od mladosti sa uňho prejavovalo mimoriadne nadanie. Svoj talent rozvíjal vo Florencii - v roku 1470 sa stal učňom umelca Andreu Verrocchia. Jeho prvou zachovanou prácou je krehký anjel na Verrocchiovom obraze Krst Krista a možno aj časť krajiny na tomto diele. O niekoľko rokov boli jeho dielami nadšené mnohé kniežatá. So začiatkom Leonardovej tvorby sa v Taliansku rozvinula olejomaľba a naturalizmus v ponímaní, ktorého najväčším predstaviteľom bol on sám. Jedným z jeho prvých datovaných diel je kresba Toskánska krajina z roku 1474. Vrchol jeho umenia v tom čase predstavoval nedokončený obraz Klaňanie Troch kráľov - objednávku naň prijal roku 1481. Nasledujúcich osemnásť rokov žil Leonardo v Miláne pod ochranou vojvodu Ludovica Sforzu, ktorého dvor patril k najskvostnejším v Európe. Navrhol preňho veľkolepú jazdeckú sochu na počesť vojvodovho otca. Od projektu sa upustilo, lebo kov bol potrebný na výrobu zbraní, ale kresby k pomníku sa zachovali - napokon Leonardo sám bol vynikajúci jazdec. Stal sa dvorným umelcom, ktorý vymýšľal veľkolepé zábavy, ako bola tzv. maškaráda Hra planét roku 1490, v ktorej sa neskôr objavili dialógy a spev). Leonardovým majstrovským dielom v Miláne je freska Posledná večera pre kláštor Santa Maria delle Grazie. Hoci sa zachovalo veľké množstvo Leonardových kresieb, zostalo len málo jeho malieb. V roku 1516 opustil Florenciu a pracoval pre francúzskeho kráľa Ľudovíta XII. Dostal rentu a zámok v blízkosti Amboise, kde roku 1519 vo veku 67 rokov zomrel. Ako homoseuxál sa nikdy neoženil a v mladosti bol vystavený nedokázanej obžalobe zo sodomie. V polovici života si adoptoval chlapca menom Giacomo, prezývaného Salai, ktorý mal anjelský zjav a diabolské sklony. Dodnes sú jeho maľby v mnohých kostoloch a katedrálach, kde sa stretávajú samotní kritici homosexuality.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama