Reklama
Reklama

Prechod do nového systému je náročný

Spoločnosť Euroweb sa rozhodla posunúť dátum deaktivácie nepremigrovaných domén o tri mesiace. Aké boli dôvody k tomuto kroku a prečo to bolo verejnosti oznámené tak neskoro? Posun termínu deaktivácie nepremigrovaných domén bol iniciovaný Asociáciou poskytovateľov internetu (API) a Združením poskytovateľov webhostingu (ZPW), ktoré združujú najväčších registrátorov SK-NICu.
Počet zobrazení: 513

Sean R. Bourgeois, generálny riaditeĽ spoločnosti Euroweb Slovakia, a.s. Spoločnosť Euroweb sa rozhodla posunúť dátum deaktivácie nepremigrovaných domén o tri mesiace. Aké boli dôvody k tomuto kroku a prečo to bolo verejnosti oznámené tak neskoro? Posun termínu deaktivácie nepremigrovaných domén bol iniciovaný Asociáciou poskytovateľov internetu (API) a Združením poskytovateľov webhostingu (ZPW), ktoré združujú najväčších registrátorov SK-NICu. Posunutím termínu EuroWeb vyhovel ich žiadosti o predĺženie času na spracovanie administratívnej agendy. SK-NIC bol na plynulý prechod medzi jednotlivými fázami migračného procesu pripravený hneď po spustení systému. Oznam o posunutí termínu bol publikovaný ihneď po ukončení rokovaní zúčastnených strán, pričom požiadavka registrátorov o posunutí termínu bola doručená EW len mesiac pred vypršaním termínu. Medzi nepremigrovanými boli aj domény významných slovenských internetových portálov. Mali tieto spoločnosti informácie o tom, že sa bude presúvať dátum deaktivácie, ak ešte týždeň pred vypršaním lehoty nemali stále premigrované svoje domény? Každá doména je zaregistrovaná registrátorom, ktorého si držiteľ domény vyberie. Prevádzkovatelia významných internetových portálov sú teda o zmenách v systéme informovaní svojimi registrátormi. SK-NIC nemá informácie o tom, ako jednotliví registrátori informujú zákazníkov o zmenách, je však v záujme každého registrátora zabezpečiť zákazníkom plnú informovanosť. Užívatelia, ktorí načas premigrovali svoje domény a zaplatili poplatok, sú posunutím termínu deaktivácie poškodení oproti tým, ktorí tak nespravili. Nechystá sa spoločnosť Euroweb nejakým spôsobom odškodniť týchto užívateľov napríklad tým, že by ste im predĺžili dátum platnosti domény o tri mesiace? Čím skôr užívatelia premigrujú svoje domény, tým skôr sa stanú súčasťou nového systému, ktorý okrem iných výhod umožňuje úplné vlastníctvo domén a obchodovanie s nimi. Z tohto dôvodu sú užívatelia premigrovaných domén skôr vo výhode. Transformácia do nového systému registrácie domén je veľmi náročným procesom, ktorý sa v histórii slovenského internetu ešte nikdy neuskutočnil. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že migrácia viac ako 50-tisíc domén je časovo veľmi náročná.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama
skvelydarcek.sk

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama